Er politisk debatt uønsket i Orkland?

Grethe Gravrok Sand sier hun vegrer seg for å gå på talerstolen i kommunestyret i Orkland på grunn av den politiske møtekulturen.