Utvalgsleder for vei på fylkestinget, Hallgeir Grøntvedt (Sp), slo fast at han ikke ville gå en ny vinter i møte uten at Sundlivegen ble utbedret. Utspillet kom i forbindelse med ei befaring i 2020, hvor utvalgslederen selv fikk se hvilken elendig forfatning veien var i.

Riktignok måtte oppsitterne og brukerne av veien gå en ny vinter i møte uten at veien ble utbedret. Men i sommer har det vært full gass, og nylig ble veiprosjektet ferdigstilt med ny asfalt, nye grøfter, oppretting og utskifting av bærelag, nye stikkrenner og nytt rekkverk. Veien er blitt nesten som en motorvei å regne, sammenlignet med kjerreveien den var før oppgraderinga. At oppsitterne måtte vente nok en vinter på å få jobben gjort, blir bare som et lite sekund å regne sammenlignet med alle de årene folk har gått og ventet på ei utbedring. Grøntvedt fortjener trampeklapp for måten han har utvist handlekraft på i denne saken. Han sa han ville levere, og leverte.

Ansv. redaktør Anders Aasegg Morken Foto: Silje Asbjørnsen

har Grøntvedt rettet blikket mot en annen trafikkfarlig flaskehals på Fannrem, nemlig Forve bru. Brua ble oppgradert for tre år siden, etter at toppdekket på brua hadde gått i oppløsning og armeringsjern stakk opp i dagen. Brua ble aldri asfaltert igjen, da konstruksjonen viste seg å ikke tåle vekta av asfalten. Som toppdekke ble det derfor lagt et spesielt slitesterkt betonglag, dette for å unngå å måtte innføre vektbegrensning på trafikken over brua. Av samme årsak har det vist seg vanskelig å bygge gang- og sykkelfelt på eksisterende brukonstruksjon. Løsningen må derfor bli å enten bygge ny bru, eller en frittstående konstruksjon med gang- og sykkelfelt ved siden av dagens bru.

I sommer fikk Grøntvedt igjennom et forslag om å bevilge én million kroner til planlegging av gang- og sykkelvei over brua. I dag sier Grøntvedt at man er avhengig av nye, friske midler fra Staten for å få fart på gang- og sykkelveibygginga i fylket. Etter valget er det langt på vei Grøntvedts egne partifeller som bestemmer på Stortinget, og håpet ligger i at Grøntvedt klarer å påvirke sine partifeller til å legge nok penger på bordet, slik at livsfarlige trafikkpunkt som Forve bru kan prioriteres raskt. Og med tanke på gjennomføringskrafta Grøntvedt har vist angående Sundlivegen, er det grunn til å både tro og håpe på ei relativt snarlig løsning.

Lykke til!