Det avfødte sterke reaksjoner da Psykisk helse i Skaun sist onsdag orienterte brukerne av treffstedet Holdeplassen i Børsa om at tilbudet for eldre på onsdager, «Åpent for de eldste», legges ned. Tilbudet har eksistert i mange år under ulike navn, men har de siste årene gått under navnet Holdeplassen. To ganger i uka, mandag og onsdag, har eldre mennesker hatt dette som et uformelt sosialt møtepunkt, der de har drukket kaffe, pratet og underholdt hverandre. Med koronaen ble tilbudet redusert til kun å gjelde onsdager, men nå skal altså tilbudet fjernes helt.

Psykisk helse hevder på sin side at tilbudet ikke legges ned. På onsdagens møte uttalte avdelingsleder ved psykisk helse i Skaun, May Kristin Sæther, at det ikke er snakk om nedlegging, men ei omorganisering av tilbudet slik at det favner flere, det vil i klartekst si alle aldersgrupper fra 18 år og oppover. Men uansett hvordan man snur og vender på det, så fjernes onsdagstilbudet, som fram til nå har vært et sosialt treff for eldre mennesker. Tanken nå er at man skal finne på aktiviteter som også favner yngre mennesker. Brukerne ser ikke dette som et reelt alternativ til det som nå legges ned, da brukergruppa er eldre mennesker hvor flere er avhengig av rullator. Aktiviteter sammen med 18-åringer er med andre ord ikke det de søker, de ønsker å bevare treffstedet som et sosialt og uhøytidelig møtepunkt.

Og de frammøtte på onsdagens orienteringsmøte fant heller ingen trøst i kommunens nye planer om et mer variert tilbud som favner flere. En av de frammøtte kunne fortelle at endringene har ført til sinne og mange såre følelser. «Det kom veldig brått på, og reaksjonene var veldig forskjellige. Noen brast i gråt. Selv gikk jeg i sinne,» forteller en av brukerne av Holdeplassen som var til stede, Brit Skanke.

Det er flott at kommunen ønsker å utvikle tilbud som favner folk i alle aldersgrupper. Men at det skal skje på bekostning av et tilbud som de eldste i samfunnet setter så stor pris på, er rett og slett bare trist. Her bør om nødvendig politikerne gripe inn og se om det er mulig å bevilge noen ekstra kroner, slik at onsdagstilbudet for de eldste kan opprettholdes. Det skulle egentlig bare mangle om ikke kommunen skulle finne disse pengene!