Når bygda trår til

Bonde Inger Karin Dyndal er rørt over all hjelpen de har fått på Steindalen gård nå når mannen har vært ute av drift et par uker. Her med datteren Marit (9). Foto: Toril Langmo Skjetne