Mange ungdommer opplever at læring skjer best når den er praktisk rettet. Teori er selvsagt viktig, men en for teoritung undervisningssetting kan faktisk ekskludere mange. Det er nemlig ikke alle, verken liten eller stor, som er like flink til å sitte rolig og fordøye teoretiske tilnærminger til de ulike fagene. Selv ved yrkesskolene kan det fort bli i overkant teoritungt, og da er det viktig at skolene evner å tilby et opplæringsløp som i stor grad er praktisk rettet.

Det evner Meldal videregående skole å gjøre. I lørdagsavisa møter vi åtte elever ved tømrerlinja, VG2, ved skolen, som i løpet av skoleåret har hatt i oppdrag å sette opp en komplett enebolig. Toralf Larsson, som er både butikkinnehaver og lærer ved Chr. Thams fagskole, har vært oppdragsgiver. Til ST forteller Larsson at han i løpet av 40 år som lærer har erfart at elevene presterer godt, forutsatt at de blir gitt tillit. I dette boligprosjektet har de utført alt, med unntak av rør- og elarbeid, og Larsson er imponert både over innsatsen og resultatet av arbeidet. Læreren til elevene, Geir Hidle, melder om et voldsom engasjement fra elevene, og opplyser at dette er første gangen elevene har fått ansvar for å bygge en komplett bolig fra A til Å.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

I samme avis møter vi elevene ved VK1 ved restaurant- og matfag ved Meldal videregående skole. De har vært på besøk hos reineier Gustav Kant i Rennebu, hvor de har fått være med på slakting av reinsdyr. På denne måten får elevene innblikk i hele prosessen fram til at kjøttet ligger på matfatet, og de får med egne øyne se og lære hvordan man tar hånd om råvaren og bearbeider den fram til en eksklusiv matrett. Stein Dyrseth, daglig leder av Visit Løkken og blant annet ansvarlig for Bergmannskroa og Orkla gjestebolig, forteller at reinsdyrkjøttet fra Kant har en spesielt god smak, som er påvirket av beitet de har gått på og ikke minst det faktum at reinen blir slaktet i naturlige omgivelser, hvor dyreetikken står høyt. Alt dette får elevene innblikk i, og på den måten får de utvidet horisonten voldsomt når det kommer til matlaging.

Meldal videregående skole fortjener trampeklapp for måten skolehverdagen kobles sammen med den virkelige verden når det kommer til yrkesfag. En ting at at skolen og lærerne beriker elevenes skolehverdag. Men det viktigste er at man ved å vinkle undervisninga mer praktisk i samarbeid med næringslivet, hever kvaliteten på utdanninga betraktelig. Og ikke minst så bidrar det til å gi elever som sliter med å sitte rolig ved skolepulten, henvist til å visualisere teori til praksis, rom for å puste og realisere sine talenter.