Dette har vært en viktig sak for Senterpartiet gjennom hele valgkampen, derfor var det en stor glede for meg å kunne bruke mitt første innlegg på stortingets talerstol forrige uke til å snakke om akkurat dette. Fordi den nye regjeringen sikrer at Trøndelag får beholde nærskoleprinsippet!

Den nye regjeringsplattformen fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet viser en ny retning for Norge. Ei retning hvor vi som er folkevalgte skal lytte til folk og lokalsamfunn, få ned forskjellene mellom folk og ta hele landet i bruk. Dette gjelder over hele linjen, også på utdanningsfeltet.

Dette er i stor motsetning til politikken som har blitt ført de siste årene. For senest i vår, lanserte daværende kunnskapsminister Guri Melby, at de ønsket å tvinge alle fylkeskommunene til å innføre ett rent karakterbasert opptakt som inntaksmodell for de videregående skolene.  For oss i Senterpartiet derimot, er det viktig at beslutningene skal tas nært folk. Fordi vi må erkjenne at det er ulike utfordringer i Agder, Troms, Oslo og Sogn og Fjordane. Nettopp derfor er jeg glad for at plattformen tydelig på at fylkene fortsatt skal få velge dette selv.

Her i Trøndelag hadde vi valgt nærskoleprinsippet. For en region med en sterk by, og mange distrikter har dette vært sentralt for at vi har kunnet gi et godt og bredt skoletilbud for elevene i våre.

Nærskoleprinsippet sikrer at alle elevene har rett til en skoleplass i nærheten av der de bor, uavhengig av hvilke karakterer de har fra ungdomsskolen. Med ett karakterbasert opptak, som regjeringen Solberg ønsket, ville det kun vært karakterene som har avgjort hvilken skole man kom inn på, hvor de med gode karakterer har fått velge først – og resten har måttet ta de plassene som hadde vært igjen - uavhengig av om det er på nærskolen eller to timer unna.

Dette vil si at dersom en ungdom har slitt litt på ungdomsskolen, risikerer de å måtte flytte for å fullføre utdanningen sin. Dette støtter ikke opp om målet om at flere skal fullføre videregående. Samtidig som det kunne ført til A og B skoler, særlig i byene, og svekke, i verstefall ført til at vi måtte lagt ned videregående skoler i distriktene.

Så som ungdom, Senterpartist og nå Stortingsrepresentant for Trøndelag er jeg stolt over at vi nå staker ut en ny retning. Med dette vedtaket sikrer vi at ungdommer kan være på skolen – ikke på bussen til skolen, og at de skal få slippe å flytte fra lokalsamfunnet sitt for å fullføre utdanningen sin. Ikke minst, så sikrer det at vi vil ha gode byskoler, og fortsatt sterke distriktsskoler i årene fremover.