At det offentlige, altså stat, fylkeskommune og kommune, opptrer med stor grad av åpenhet, er kanskje den egenskapen innbyggerne setter aller mest pris på i tillegg til å få servert gode tjenester. Men dessverre er ikke alle kommunene like flinke til å vise innbyggerne kortene sine. «Kortstokken» i så måte for kommunene, er postlista. Det er der alle dokumenter som går inn og ut fra kommunen skal legges inn, slik at det kommunen foretar seg framstår transparent overfor innbyggerne.

er det imidlertid slik at kvaliteten på «kortstokken» i de forskjellige kommunene varierer. Noen kommuner legger ikke ut dokumentene i fulltekstformat, dokumentene blir fjernet etter å ha ligget ute bare relativt kort tid, postlista har dårlig søkefunksjon, mens andre kommuner har betydelig bedre løsninger. I og med at åpenhet i det offentlige anses å være veldig viktig, har Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal rapport laget et såkalt åpenhetsbarometer, hvor kommunene rangeres med en poengsum som de får ut fra hvordan de scorer på ulike parametre.

Og her er det bare å gratulere Rindal kommune. Den lille kommunen, som relativt nylig ble trøndersk, er rangert på topp i Trøndelag, og på 15.-plass i landet med 24,5 poeng. I realiteten burde kommunen ha ligget enda høyere, da det ene måleparametret er hvordan kommunene håndterer offentlighet knyttet til egne foretak. Men i og med at Rindal ikke har egne foretak, så fratas kommunen muligheten til å høste poeng på dette parameteret. Allikevel havner Rindal så høyt på landsoversikten, noe det er all grunn til å applaudere.

Ansv. redaktør Anders Aasegg Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Applaus fortjener også Orkland, som havner på en sjetteplass på fylkeslista med 21 poeng. Med tanke på at både fylkes- og landsgjennomsnittet ligger på rundt 15,5 poeng, så er det ingen tvil om at også Orkland har rukket å gjøre mye bra, tatt kommunens korte levetid i betraktning.

Mens Heim ligger på landsgjennomsnittet, cirka midt på lista over kommunene i Trøndelag, er det to kommuner i STs nedslagsfelt som skiller seg ut i negativ forstand. Skaun og Rennebu ligger nemlig langt nede på fylkeslista, på en delt 32.-plass, med 11,5 poeng. Tove M. Schei, IKT-ansvarlig i Rindal kommune, sier til ST at Rindal ikke gjorde det så veldig bra på tilsvarende undersøkelse i 2018, men at det ga kommunen motivasjon til å forbedre seg kraftig ved neste korsvei. Slik bør også politikerne og administrasjonen i Rennebu og Skaun tenke, slik at de havner på «riktig side» ved neste korsvei. For det fortjener innbyggerne!