I følge undersøkelser er ni av ti barn og unge oppgir at de er fornøyde eller svært fornøyde med livet, og at de trives på skolen.

Men når ting høres for bra ut til å være sant, så er det som regel ikke. Det fikk jeg førstehånds informasjon om da jeg var på foreldremøte for kort tid siden. Helsesøster på ungdomstrinnet kunne fortelle at pågangen og etterspørselen blant ungdommene var stor om behov for samtaleterapi med henne. Mye større enn hva hun kunne nå over. Ventetiden for samtale ble ofte for lang. Hun er til stede kun 2 dager i uken, selv om hun prøvde å være tilgjengelig oftere.

Vi ser et økende behov når det kommer til psykisk helse blant ungdommer i Orkland kommune. De siste årene har stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager.

Fra puberteten og oppover er det en overhyppighet av depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, mest hos jenter. I tillegg vet vi at symptomer på angst og depresjon er en stor utfordring hos begge kjønn.

Det som er mest urovekkende er at andelen som rapporterer om bekymringer og depressive symptomer, bare fortsetter å øke, Hva ligger bak denne utviklingen? Er det uttrykk for økende stress og press i samfunnet? Jeg vet ikke svaret, men det jeg vet er at en slik utvikling kan vi ikke la fortsette.

Mitt spørsmål nå er hvordan og hva vi som politikere kan gjøre for å dempe denne urovekkende utviklingen. Det mest nærliggende må være å tilsette flere helsesøstre og gi dem rammebetingelser slik at de unge som har behov får nødvendige samtaler med helsesøster innen kort tid.

Orkland Pp er en liten gruppe i kommunestyret, men vi skal vite og sette fokus på denne uheldige og skadelige utviklingen.

Janicke Andresen er nestleder i Pensjonistpartiet Orkland. Foto: Privat