VI er innbyggerne i Orkland som tidligere tilhørte Snillfjord kommune, og som bor vest for bommen på Våvatnet.

I denne delen av kommunen er det vakkert å bo, vi har god skole, barnehage og omsorgssenter, men av øvrige varer og tjenester er det magert. Vi har en dagligvarebutikk med et brukbart utvalg av dagligvarer, men alle øvrige varer vi har behov for innebærer en tur «over fjellet» og til Orkanger/Fannrem. I tillegg til at det er en del km (avhengig av hvor langt fra kommunesentret vi bor), har vi ei bomavgift på 60 kr x 2 for å ta denne turen for å få tak i byggevarer, tekstiler, tannlege, lege samt kulturelle opplevelser mm. Kollektive transportmidler er ikke et alternativ, her er tilbudet svært begrenset.

Denne ekstra avgifta som vi som innbyggere i Orkland må betale, føler vi er veldig urettferdig. Vanskelig å føle seg helt inkludert i nykommunen Orkland.

Bommen på Våvatnet er ikke bare en hemsko for oss som bor her, men det er også vanskeligere å få folk til å flytte og etablere seg i denne delen av Orkland. Avstanden til kommunesenteret ei ikke avskrekkende, men prisen for å komme dit er for høy. I tillegg hemmer det nyetableringer av nytt næringsliv.

I tillegg vil bommen virke inn i rekruttering til ledige stillinger (eks lærere, sykepleiere mm)

Våre forslag til løsninger er:

Alternativ 1.

Det beste hadde vært om bommen ble fjerna.

Da må det jobbes mot sentrale politikere. Vi er en «ny» kommune etter kommunereformen, og det er litt spesielt at 3 kommuner pluss 1/3 av en fjerde kommune er slått sammen, og at den lille tredelen av Snillfjord kommune blir «straffet» med å bli utestengt fra storkommunen Orkland med en bom.

Alternativ 2.

Orkland kjøper ut de innbyggerne i Orkland som bor utenfor bommen.

Orkland kjøper også ut innbyggere i Orkland som må passere bommen på Våvatnet for å komme på jobb.

For å få samla alle innbyggerne i Orkland, og for at vi alle skal føle oss som fullverdige orklendinger, er dette en nødvendighet.

Uttalelse fra Snillfjord arbeiderlag

ved Oddleif Bakås (leder)