I ST 6. januar svarer Are Hilstad (varaordfører), Oddvar Kjøren og Karin L. Røttereng fra Ap med at de er beskyldt for «dumskap».

Ap synes Småbylista er selektiv i valg av argumenter og vil bidra med fakta, men åpner pussig nok med at Småbylista stemte mot gode budsjettforslag – i formannskapet.

Villeder om Småbylista

Are Hilstad & co vet godt at formannskapet kun er en forberedelse til den avgjørende budsjettvoteringa i kommunestyret. Andre partiers forslag kommer på bordet for seint til at vi kan ta stilling til dem på gruppemøter. Småbylistas gruppeleder fikk Ap/Sp/KrF sine forslag to timer før møtestart. Det viser at Ap ikke forventet noen reell behandling i formannskapet.

Fakta om budsjettet:

1.  Småbylista stemte for alle endringsforslagene fra Ap/Sp/KrF i kommunestyret.

2. Småbylista fremmet noen få tilleggsforslag, som Ap stemte mot.

3. Ap/Sp/KrF stemte også mot tekstforslag fra Småbylista om Orkanger sentrum, dialog om tomt på Rømmetunet og tiltak for å flytte lagerskur fra friområdet ved Nerviksfjæra. Dette er forslag som ikke koster penger. Et par av begrunnelsene fra Ap/Sp/KrF var mildt sagt tvilsomme, men det er det ikke plass til å gå inn på her.

Feil Orkland kan rette opp

Småbylistas strategi som opposisjonsparti er å rette søkelyset mot noen feil og forsømmelser som vi mener det er viktig og økonomisk mulig å rette opp. Dette står vi for:

Investeringer 2022

Skole: 1 mill. kr. til Årlivoll for å gjennomføre tiltak raskt. Bibliotek: 0,4 mill. kr. til Orkanger for å legge lokalene til rette for økt bruk. Trafikksikkerhet: 5 mill. kr. til fondet for å framskynde tiltak bla i Tverradkomsten og Orkdalsveien.

Mostargata

Det koster 125 000 kr å lage ei trygg kryssing av Tverradkomsten ved Mostargata. I handlingsplanen er tiltaket plassert i 2023. Ap gjør et stort nummer ut av at vi har vedtatt en Trafikksikkerhetsplan som sier bygging i 2023. Budsjettet er en anledning til å justere en åpenbart uferdig handlingsdel i Trafikksikkerhetsplanen i stedet for å opptre stivbeint.

Salg av boliger

Småbylista vil framskynde tiltak for trafikksikkerhet ved å bruke 7 mill. kr. fra salg av 20 kommunale boliger.  Ap sier nei fordi all inntekt fra salg av boligene skal gå til rehabilitering av andre boliger. Igjen er det et spørsmål om fleksibilitet. Med dagens priser må vi kunne anta at det står igjen 13-18 millioner til oppussing av boligmassen om 7 millioner går til andre formål, men det er selvsagt greit med ulike syn på det.

125 000 kr til Tverradkomsten i 2022 er uansett ikke et økonomisk problem. Ap har programfestet store ambisjoner for Orkanger sentrum og hevder å ha 17 brennende hjerter for Orkanger i kommunestyret. Vi regner derfor med at Ap ordner kryssinga i Tverradkomsten i 2022.

Drift 2022 og framover

Småbylista budsjetterte med 2 mill. kr. mer i skatteinntekter enn beregnet av kommunedirektøren, og med 2 mill. kr. i økt innsparing som følge av kommunesammenslåinga. Det siste framstiller Ap som uspesifiserte kutt som vil ramme eldreomsorg og skole. For å sette beløpene i perspektiv: - Orkland kommune har et driftsbudsjett på 1600 mill. kr. - Orkland kommune har 1353 årsverk. Ei innsparing på 2 mill. kr. er et signal om forventet effektivisering etter fusjonen. Det viktigste er hva vi mener økte inntekter/reduserte kostnader skal brukes til, nemlig.

Mer til de svakeste

1. Voksenopplæringa: Redusere kutt med 2 mill. kr. per år. Ap/Sp/KrF har allerede kuttet så mye at tilbudet Helse-Norsk er borte. Det var et kinderegg mot utenforskap som fikk innvandrere i jobb i en omsorgssektor der vi mangler hender. Nå skal Ap & co kutte mer. 2. Orkanger barneskole: Leie brakkerigg som akuttiltak fra høsten (1,3 mill. kr. per år). Forholdene er uverdige særlig for elever med særskilte behov. Ap nevner ikke Orkanger barneskole i kritikken av kritikken. 3. Nye læremidler i skolene og sosialhjelp uten kutt i barnetrygd i påvente av lovendring.

200 000 til golf i Knyken Ap mener også at vi framstiller 200 000 til planlegging av golfbane sånn at folk kan tro banen er vedtatt. Da presiserer vi gjerne: Ap/Sp/KrF og flere andre partier har bevilget 200 000 kr i støtte til reguleringsplan for golfbane i Knyken. Planleggingskostnader ut over det må golferne ta selv.

Planen forutsetter å legge plen på 80 dekar myr og skog. Planen forutsetter også over 2,3 mill. kr. i støtte fra kommunen til utbygging. Planlegging uten utbygging betyr 200 000 bortkastet. Planlegging med utbygging betyr omfattende nedbygging av natur samt søknad om mer penger. Småbylista er mot golfbane på myr og mot bruk av kommunens penger til formålet.

Det store bildet i Orkland viser bred politisk enighet om budsjettet og stor støtte i alle partier til kommunedirektørens forslag, i hvert fall utad. Demokratiet trenger at viktig uenighet kommer til syne. De svakeste taper når debatten dør og et flertall får styre i stillhet.