I forrige uke ble det slått full alarm ved Orkanger ungdomsskole. Etter å ha forsøkt seg med brevskriving i flere omganger for å beskrive den uholdbare situasjonen ved skolen, valgte lærere, tillitsvalgte og sågar rektor i forrige å bruke utestemmen i håp om en reaksjon.

Og reaksjonen har ikke latt vente på seg. Og det skulle egentlig bare mangle. For den realitetsbeskrivelsen som lærere og tillitsvalgte kommer med, er alarmerende og ikke minst bekymringsfull. Kapasiteten på skolen er sprengt. Nye vegger er satt opp for å lage provisoriske løsninger, slik at alle skal ha et klasserom. Sist høst måtte spiserommet til lærerne ofres. Det var eneste mulighet for å sikre klasserom til alle klassene. Dermed er lærerne nå henvist til spise maten sin i gangen, 13 lærere på 16 kvadratmeter. Gruppearbeid og spesialundervisning foregår nå i trappeoppganger, og lærerne har ikke noe egnet sted for å rette prøver, og er tvunget til å bruke hodetelefoner med støydemping for å klare og konsentrere seg.

Foto Silje Asbjørnsen

Skolen er bygd for 240 elever, mens elevtallet i år er 276. Om to år vil elevtallet passere 300 elever, og situasjonen vil med andre ord forverres. Kommunens administrasjon har tidligere «forsvart seg med» å vise til at trangboddheten er forbigående, da SSBs framskrivinger viser at elevtallet vil gå ned. Men denne framskrivinga har allerede slått feil, noe også ordfører Oddbjørn Bang har bekreftet i forbindelse med veksten næringslivet nå opplever i forbindelse med etablering av Norsk kylling, Isfjord og nytt travanlegg på Fannrem. For kommunen er en høyere folkevekst enn det SSB-prognosene viser positivt isolert sett, da det fører til en økning i de statlige overføringene til kommunen. Men i dette regnestykket hører også utfordringene med, blant annet trangboddhet ved skolene.

Varaordfører Are Hilstad (Ap) fortjener ros for å være ærlig. Han sier rett ut at her har ikke kommunestyret vært våken nok og tatt tilstrekkelig inn over seg de store utfordringene orkangerskolene opplever. Skolen har nå fått i oppdrag å skissere løsninger som skal løse problemet både på kort sikt og lang sikt. Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) vil avvente tilbakemelding derfra før han vil mene noe bastant om hva løsningen skal bli. Men egentlig er det ikke noe å vente med når det kommer til å finne en kortsiktig løsning. Her er det bare å få på plass en brakkerigg så fort som mulig. Alarmen har gått, det er bare å rykke ut!