I avisa ST den 21. oktober ble politikerne i Orkland utfordret på byggesaksgebyr og svømmehaller.

I Orkland har vi et forholdsvis finmasket gebyrregulativ for byggesaksbehandling av boliger. For boliger av «vanlig» størrelse har vi følgende satser: 101 -150 kvm: kr 14690. 151 – 250 kvm: kr 24650.

For sammenligningens skyld kan jeg opplyse at nabokommunene Skaun og Melhus har gebyr uavhengig av størrelse og at satsene er henholdsvis kr 26110 og kr 25000.

Når det gjelder svømmehallene i Lensvik, Løkken og Krokstadøra så vil det politiske flertallet følge intensjonsavtalen, som ble inngått ved opprettelsen av Orkland, og som sier at disse tilbudene skal videreføres i Orkland kommune.

Viser for øvrig til artikkel i avisa ST den 10. oktober som viser at det er billig å bo i Orkland kommune totalt sett.