De gleder seg til ungdomsskoletida, men venter spent på avgjørelsen om hvordan ungdomsskolen skal få plass til elevene de kommende årene.

Det ble sagt at de skulle flyttes til Grøtte, noe som raskt ble avkreftet av ordfører Oddbjørn Bang pga like liten plass på Grøtte ungdomsskole. Evjenselevene, som siden skolestart i 1. klasse har trukket nedover til Orkanger gjennom idrettslagene de tilhører, er fast bestemt på at de skal gå på Orkanger ungdomsskole.

Kan dere svare på hvordan plassforholdene vil bli på Orkanger ungdomsskole de neste årene, ettersom elevtallene når nye høyder? Store kull er i anmarsj, noe dere riktignok har visst om siden fødselstallene i 2008, 2009 og 2010. Så dette kommer jo ikke som en bombe!

Det strømmer til med nye elever på Orkanger, Gjølme og Evjen barneskole som følge av etablering av Norsk kylling og Isfjord, samt etablering av nye boligfelt.

I tillegg skrytes det jevnlig av hvor mange arbeidsplasser kommunen kan få ved etablering av Biltema, McDonalds/Burger King. Ikke med et ord har det vært nevnt alle utfordringene som står i kø med gamle og nedslitte lokaler på skolene, samt sprengt romkapasitet.

Vi som foreldre, til det vi liker å kalle Norges framtid, krever nå et tydelig svar på hva kommunen tenker om dette. Hva er planen? Hvor mange elever skal dere trykke inn i de overfylte klasserommene neste høst? Og høsten etter? Kommer det brakker? Vi håper det kommer brakker. Lærerne håper det kommer enorme brakker. For noe må skje raskt. Slik som romkapasiteten og arbeids- og læringsforholdene er nå, er det uakseptable forhold for både elever og lærere.

Hva med arbeidsforholdene til lærerne? Har de ikke krav på å vite hva som blir løsningen på det økte elevtallet som ventes? Ikke bare til høsten 2022, men også inn i den nære framtida. Husk at resultatet på slik arbeidsbelastning over tid, med overfylte klasser, overfylte arbeidsrom og nedslitte lokaler fører til sykemeldinger, lite motivasjon i jobben sin samt i verste fall at kompetanse og erfaring forsvinner, ved at folk søker seg til andre jobber. (NB! splitter ny og utrolig fin ungdomsskole i Skaun 10 min unna.)

I samtaler med elever og foreldre ved Orkanger ungdomsskole har vi hørt historier om mangel på lærebøker, vi har hørt om foreldre som har levert tilbake nedsarvede og ødelagte skolebøker som ble utdelt ved skolestart, for deretter å bestille og kjøpe ny utgave av samme lærebok på nettet fra egen lomme. Vi kommer nok til å gjøre det samme, til opplysning, dersom ungene får utdelt bøker som ryr fra hverandre. Er det slik det skal være? Skaper ikke dette klasseforskjeller og sosial ulikhet?

Flere elever har sett fram til å velge fransk som språk på ungdomsskolen. Dette eksisterer ikke lenger på Orkanger ungdomsskole. Det å tilby alle tre språkene fransk, spansk og tysk fylte kanskje ikke opp klassene nok? Kanskje er det ikke «kostnadseffektivt nok» å ha språktimer med ca 15-20 elever i klasserommet. Da er ikke klassen fylt godt nok opp. Nå hører vi at spanskklassen er fylt med 43 elever!!! Elever må hente med seg ekstra stoler fra naborom og dele på pultene i klasserommet. WTF?, som ungdommen sier. Er dette i det hele tatt lov? Finnes det ingen grense på elevtall i en undervisningssituasjon? Skal vi synke til et så nedrig undervisningstilbud for motiverte, håpefulle ungdommer som ønsker å lære seg et nytt språk? Tipper at motivasjonen faller raskt. Sikkert veldig lett å tørre å delta muntlig når man lærer seg et nytt språk når det er over 40 medelever! Greier de i det hele tatt å slippe til orde gjennom muntlig deltakelse? Stakkars lærere. Og stakkars elever. Ikke rart de banker på døra til helsesykepleier oftere og oftere. Stress. Stress. Stress. Helsesykepleier har heller ikke kapasitet med en gang, for stillingsprosenten ved ungdomsskolen er heller ikke justert etter økt antall elever.

Skal vi som foreldre sitte å godta at dette blir realiteten for våre håpefulle som begynner på ungdomsskolen neste høst? For det gjør vi nemlig IKKE! (Ikke ropes sint-Atle Antonsen-høyt). Hva er grensa på elevantall i et klasserom på ungdomsskoletrinnet? Følges dette på Orkanger ungdomsskole? Orkanger ungdomsskole er bygd for en kapasitet på 80 elever på hvert trinn. Det ryktes nå at det kommer tre trinn på rad på langt over 100 elever på kullet. Har dere en plan? En kortsiktig plan haster, og en langsiktig plan vil vi også høre.

Dere snakker om tall fra SSB. Og at elevtallet vil synke om noen år. Tja. SSB og SSB. Vi trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn å se i elevkatalogene vi.

Når vi ser i elevkatalogene til barneskolene fra Evjen, Orkanger og Gjølme (som sokner til Orkanger ungdomsskole), får vi et raskt innblikk i at elevtallene ser ikke ut til å synke noe særlig, bortsett fra på et par kull, der elevtallene ligger rundt det skolen faktisk er bygd for. Mye tyder på at tilflytting og vekst i kommunen gjør at disse tallene vil vokse. På det som utgjør småtrinnet på skolene nå, er det store kull igjen.

Vi betaler gledelig en liten sum eiendomsskatt vi altså (vi snakker for noen av oss, eiendomsskatt er et ømt tema), dersom eiendomsskatt ØREMERKES skole (og okei da…eldreomsorg også) i Orkland! Da vil vi ha flere stillinger inn i skole og eldreomsorg, oppdaterte skolebøker og nok lærebøker til enhver tid og ikke minst lokaler som er store nok , moderne nok og verdige nok for skole 2021. Pengene må brukes på høyere lærertetthet, flere faggrupper inn i skolen (vernepleiere, miljøarbeidere, sosionomer, helsesykepleiere) for å ta seg av elever med utfordringer. Dette vil gjøre læringsmiljøet bedre for både elever og lærere. Og sist, men ikke minst ønsker vil at penger må gå til å gjøre undervisning- og arbeidssituasjonen bedre for både elever og lærere med tanke på romkapasitet.

Pengene skal IKKE gå til høyere lederlønninger og administrasjon!

Og før dere bygger nytt rådhus til dere selv. Se dere rundt på kontorene deres. På møterommene deres.  I gangene deres. Ta dere deretter en tur ned på Orkanger ungdomsskole. Og barneskole. Har dere plassmangel?