– Det å ha en golfbane i kommunen vil nok trekke til seg flere gjester, hevder Finn Harald Bye i sitt innlegg i avisa ST 28. januar. Jeg tviler. Hvis en «golfturist» og stavkirke-entusiast besøker Orkanger for å se Thamspaviljongen og vil ta en runde golf etterpå - drar han til Knyken, Klæbu eller Byneset? Jeg er ikke i tvil om at han velger Byneset.

Bye argumenterer godt for golf som en fin idrett for alle aldersgrupper, og som har god effekt på fysisk og psykisk velvære. Men jeg er ikke helt med når han sier det er feil å hevde at golf er en rikmannssport. Bye belyser det med eksempler på hva det koster for unge spillere. Men det er ikke hele sannheten.

Majoriteten av golfere i Norge er over 19 år. Årsavgiften for en aktiv golfer er 3.300 kroner i Klæbu, 7.900 på fullverdig bane på Byneset. Det er ikke billig. Og det er dyrt å drifte et skikkelig golfanlegg.  ifølge nettstedet Proff viser regnskapstallene for Klæbu Golfklubb at dette ikke er noen gullgruve. Knykenfolket har vist stor dugnadsånd, men hvis man tror at denne også kan omfatte drift av golfbane, forregner man seg.

Starter i feil ende

– Om det kommer fram at golfanlegget kan ha negative følger for blant annet myra og det biologiske mangfoldet, da kan jeg ikke gå inn for det, sa Ivar Konrad Gangås (KrF) i sin innledning til golf-diskusjon i siste kommunestyremøte.

På meg virker det svært underlig at flertallet med Gangås i spissen starter med en reguleringsplan for golf i Knyken. Den vil koste flere hundre tusen. samtidig som det ifølge Gangås hersker tvil om utfallet. Etter min mening er det ingen tvil om svaret: Golfanlegg vil få store negative konsekvenser for myr og mangfold i dette området. Siden jobben skal settes bort til et konsulentfirma, tviler jeg sterkt på at de vil si: Nei, dette går ikke an. Feil svar er gitt på forhånd; spar de pengene.

Det som er trist med lokalpolitikken i Orkland, er desperasjonen etter ukritisk å fange inn alle tilbud og ideer som byr seg: Kyllingfabrikk, travbane, batterifabrikk, golf osv. Heldigvis ble det ikke ble batterifabrikk i Sølvberget, og det er i mitt hode helt feil å legge en golfbane til Knyken. Men lokale politikere sluker golfinnspillet rått, og starter i feil ende.

Hastverk er lastverk

– Vi må se hele Norge, er Vedum sitt mantra. Senterpartiet i Orkland bør se hele kommunen. En stor del av kommunen består av kyst som har tidlig vår, kanskje det her vil finnes områder som er bedre egnet og mindre ødeleggende for naturmangfoldet?

Godt kundegrunnlag er viktig for lønnsom golfdrift. Orkland smykker seg med å være hyttekommune nummer 1, kanskje man burde se på et alternativ som favner kommunens hyttefolk?

Hovedpoenget mitt er at golfbegeistringen er så stor at man uten motforestilling godtar Knyken som beste alternativ og setter i gang med reguleringsplan. Først må man vurdere om det i Orkland er behov og marked for en golfbane, og hvis ja – hvor bør den ligge?