Under Solberg-regjeringa ble det gjennomført en historisk kommunereform. Hensikten var først og fremst å få styrket tjenestetilbudet ut til folket. Ved å slå sammen kommuner, ville man bygge større og sterkere fagmiljøer, man ville kunne utnytte stordriftsfordeler - som igjen ville styrke kommuneøkonomien, og ikke minst lå det store lovnader i bunn om statlige pengeoverføringer som skulle motivere kommuner til å slå seg sammen. Resultatet ble at fra 1. januar 2020 ble 119 kommuner i Norge til 47. Dermed har vi i dag 356 kommuner i Norge.

I Sør-Trøndelags nedslagsfelt fikk vi to nye kommuner. Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord slo seg sammen til Orkland, mens Hemne, Halsa og deler av Snillfjord ble til Heim. Etter lange, omfattende og tøffe diskusjoner, valgte imidlertid Skaun og Rindal å bestå som egne kommuner. Det store spørsmålet som meldte seg, var om avgjørelsene var tuftet på fornuft, eller om det var lokalpatriotismen som hadde klart å overstyre fornuften. Framtidsutsiktene var nemlig ikke lystige, da kommunereformens far, Jan Tore Sanner (H), hadde vært svært tydelig på at kommuner som slo seg sammen skulle tjene på det økonomisk, mens de som sa nei måtte forvente reduserte statlige overføringer.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Ingen sitter med fasit og kan si om kommunene gjorde rett i sine valg, da man ikke vet hva som ville vært økonomisk status om de hadde valgt annerledes. Men det vi ser i dag, to år etter at reformen ble innført, er at de sammenslåtte kommunene har store økonomiske utfordringer, mens Skaun og Rindal, som valgte å bestå som egne kommuner, klarer seg godt. Heim kommune vil i løpet av i år og neste år måtte spare nesten 80 millioner kroner, mens Orkland må redusere driftsnivået med 10 millioner kroner neste år. Sånn sett klarer Orkland seg betydelig bedre enn Heim, men utfordringene er betydelig større enn i Rindal og Skaun, hvor man faktisk klarer å videreføre tjenestetilbudet omtrent på samme nivå som i dag. I Skaun har man sågar klart å putte inn 3,7 millioner kroner ekstra i budsjettet, hvorav 1,8 millioner kroner er øremerka ungdomstiltak.

Det er for tidlig å felle endelig dom over kommunereformen. Men de sammenslåtte kommunene bør varsle tydelig ifra om de ikke har fått alle stimuleringsmidlene de ble lovet, mens Rindal og Skaun kan, i alle fall så langt, trøste seg med at det ikke var en tabbe å si nei.