I dette innlegget vil jeg argumentere for at barnehagene og skolene i Skaun bør ha noenlunde samme kapasitet per årstrinn. Dette er den nest viktigste grunnen til at Skaun KrF ønsker å beholde Ilhaugen barnehage.

Valgfrihet

Vi i KrF er kanskje mest kjent for å snakke veldig varmt om kontantstøtte, og det er fordi vi ønsker en reell valgfrihet for foreldrene. Vi snakker ikke om kontantstøtte i stedet for barnehageplasser, men begge deler, og reelle valg. Det har vært en lang vei frem til nok barnehageplasser her i Skaun. Og den veien er det ikke kommunen alene som har tråkket opp. Den innsatsen som er lagt ned på Ilhaugen de siste 30 år er noe vi skal sette pris på. Denne barnehagen var et viktig bidrag for at Skaun kommune skulle nå målet om full barnehagedekning.

Voksesmerter

Og så ligger det et ekte problem i det at vi akkurat nå har mye ledig kapasitet på de store barnehagene i Buvika. Det problemet kommer av at kommunen for noen år siden bestemte seg for å satse på høy vekst. Det er egentlig en god plan, for kommunen blir mye lettere å drive godt hvis folketallet øker, enn hvis det går nedover, slik det gjør mange andre steder. Men et problem med vekst er at det er vanskelig å styre den til å bli jevn, og det er det vi opplever nå. Det går i rykk og napp, og akkurat nå er vi midt i et napp.

Det gir mest mening å ha omtrent samme kapasitet pr årskull innen barnehage, barneskole og ungdomsskole. Antallet 8.klassinger på Skaun ungdomsskole er ganske likt summen av antall 7.klassinger rundt om på kommunens barneskoler året før. Og det samme gjelder for barnehagene. 95% av skauningene i alderen 1-5 går i barnehage. Andelen er lavere for ettåringer og høyere for 5-åringer. Antall førsteklassinger i Skaun er derfor bittelitt høyere enn antall barn som året før gikk siste året i barnehagen. Barn oppstår altså ikke helt uforutsett, i alle fall ikke i disse aldersgruppene.

Her kommer et grovt regnestykke som ikke er ment å tas nøyaktig, men som en illustrasjon på poenget mitt:

Den nye ungdomsskolen er bygd for 540 elever, dvs 180 pr trinn. For å fylle den helt full trengs det altså 180 barn pr årstrinn. Det er ikke ønskelig å ligge helt opptil denne grensen, for barnetallet varierer naturlig fra år til år, slik at noen trinn er større enn andre. Men det følger som en naturlig konsekvens at vi bør ha barneskolekapasitet på omtrent 180 pr trinn, hvis størrelsen på ungdomsskolen skal kunne forsvares.

Overført til barn i barnehagealder betyr det at vi trenger 180x5=900 barn i alderen 1-5, som betyr at Skaun trenger 900*0,95=855 barnehageplasser for å fylle ungdomsskolen. Vi har i dag 621 godkjente barnehageplasser. Altså, hvis vi reduserer antall barnehageplasser nå, vil vi om noen år ha halvfulle barneskoler i Skaun, og deretter en halvfull ungdomsskole.

Bygg hus, få barn

Alternativet er å bygge ut mer for å fylle opp barnehagene. Og kanskje må vi lage flere barn også, men det er litt vanskelig å få til, hvis foreldrene må bruke tida si på å redde barnehagen, istedenfor på hyggeligere aktiviteter. Vi politikere kan ikke både si at folk må få flere barn, og samtidig tukle med barnehagetilbudet. Hvorfor skal du pakke sammen ungen og flytte fra Trondheim til Buvika, hvis barnehagen ser ut akkurat som i Trondheim? Og dersom du flyttet til Ilhaugen på grunn av kvaliteten på barnehagen, kanskje du blir mer usikker på å få flere barn?

For å være helt tydelig:

Vi politikere påvirker den retningen kommunen utvikler seg i. Vi kan legge ned barnehageplasser, og slå oss til ro med et lavere antall barn i kommunen. Men da må vi om 5 år gjøre det samme med antall plasser i barneskolen. Da må vi allerede nå revurdere byggingen av Venn skole. For å si det veldig flåsete: hvorfor skal vi bygge større skole på Venn, hvis kommunen styrer mot halvfulle skoler? Og like flåsete: hvorfor er det da fortsatt skole på Viggja, hvis vi planlegger for halvfull barneskole i Børsa?

Dette var det nest viktigste argumentet for å beholde Ilhaugen barnehage. Det viktigste er kvaliteten, men det fortjener et eget innlegg som kommer snart. Skaun KrF går altså inn for å beholde Ilhaugen barnehage.