Når villaksen er ferdig med å gyte om høsten, er det viktig at den kommer seg uhindret og raskt ned elva og ut i sjøen igjen. Man vet nemlig at så snart laksen er tilbake i havet, vil den begynne å spise. Dermed vil den relativt raskt komme seg til hektene igjen etter en tøff reise i elva, hvor spesielt en god del hannlaks dør som følge av at de er utslitt etter å ha kjempet om de beste gyteplassene. Og de som kommer seg velberget ut i havet etter endt gytesesong, vil komme tilbake neste gytesesong, ende større og feitere enn året før.

Dessverre er det slik at svært mange aldri kommer seg ut i havet igjen. Mange lakseelver er nemlig regulerte vassdrag, blant annet Orkla. Og i Orkla, som i mange andre elver, skaper dette store problemer. Ved Bjørsetdammen havner nemlig mye nedvandrende laks inn i inntaksdammen til kraftverket, hvor den blir stående og stange mot sperrerista, som skal hindre laksen fra å havne inn i kraftverkstunnelen. Problemet er at laksen er programmert til å gå med strømmen etter gytinga om høsten, slik at den kommer seg raskest mulig ut i sjøen igjen. Problemet her er at strømmen er sterkere i inntaksdammen enn i elva, og dermed blir svært mye storlaks stående og trykke ved sperrerista til den til slutt dør. Hvor mye laks som dør, er det ingen som vet. Det man imidlertid vet, er at situasjonen ved Bjørsetdammen har vært slik i 40 år.

Ansv. redaktør: Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Dette er en del av prisen storsamfunnet må betale for at vi skal få den strømmen vi trenger. Men heldigvis har ikke regulanten, Trønderenergi, slått seg til ro med at det skal være slik i 40 år til. Samtidig som at det er trist å registrere at mye storlaks må dø som følge av at små og store lokalsamfunn skal få oppfylt sine behov for strøm, er det oppløftende å tenke på at Trønderenergi gjør en stor innsats for å forsøke og løse dette problemet. Tirsdag denne uka var mannskaper fra Trønderenergi, NINA, Orkla fellesforvaltning og frivillige samlet ved Bjørsetdammen, hvor det ble gjort forsøk på å få den innesperrede laksen ut i og ned elva igjen. Det ble gjort ved at kraftverket ble stengt på Svorkmo, slik at man fikk snudd vannstrømmen. Formålet er å få laksen til å følge strømmen ut av bassenget, slik den er programmert til, for deretter å slippe seg ned over dammen og videre ned elva og ut i sjøen.

gjenstår det å se hvor vellykket dette er. Svaret får man om noen dager, når alle radiopeilinger og videoregistreringer ligger på bordet. Men uansett er det oppløftende å konstatere at det gjøres en betydelig innsats for å løse problemet. Og med den kompetansen og de ressursene som regulanten har stilt til rådighet, er det godt håp om at man vil lykkes til slutt.

Lykke til!