Orkdal Trafikkskole og Hoston AS

Idar Hoston (til venstre), Gaute Berg og Monica Burø Helsø skal samarbeide for å skape gode holdninger og dyktige og bevisste trafikanter. 

Samarbeider for å unngå ulykker

- Jeg glemmer aldri det synet. Det var bare flaks at det gikk bra. Gaute Berg himler med øynene.

- Ja, noen ganger er lykken en del hakk bedre enn forstanden, medgir Idar Hoston, som gjennom flere år har holdt kurs for yrkessjåfører om både sikring av last og kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Se hvor galt det kan gå:

- Sikkerhet må tas på alvor, sier Hoston. Her noen eksempler på hvordan det ikke skal gjøres.

Gode holdninger

De to sitter sammen med Monica Burø Helsø, daglig leder ved Orkdal Trafikkskole. Praten går lett over kaffebordet. Fellesnevneren for dem er arbeidet med å skape gode holdninger og dyktige og bevisste trafikanter. For Monica og Gaute, som er faglig leder ved trafikkskolen, handler det om å skolere eleven fram til å få førerrett. For Idar handler det om å høyne kompetansenivået til yrkessjåfører.

- Ofte er yrkessjåfører noen av de første på et ulykkessted i trafikken. For oss er de en svært viktig ressurs, og det er en prioritert oppgave å skolere sjåførene på hvordan de skal håndtere krisesituasjoner. Dette underviser jeg i på i kursene som Idar Hoston arrangerer. Leif Harald Bremnes, brannsjef Orkdal, Skaun og Snillfjord. 

 

Useriøse aktører

Målet er å gjøre en så god jobb som mulig slik at du og jeg kan ferdes tryggest mulig i trafikken. Nå vil de styrke samarbeidet for å oppnå akkurat det.

- Jeg hører at enkelte trafikkskoler annonserer med ”hos oss trenger du ikke bykjøring”. Dessverre har jeg også sett resultatet av det, sier Gaute, som påpeker at konkurransen i bransjen er så tøff at enkelte velger å fire på kvaliteten. Det finnes flere eksempler på kjøreskoler som er fratatt autorisasjonen på grunn av dette.


"Vi er svært godt fornøyd med tjenestene Orkdal Trafikkskole gir elevene ved vg2, transport- og logistikkfag. De har i flere år vært vår leverandør av trafikkopplæring på denne linja. Både prisen og servicen de yter er grunnlaget for at Orkdal Trafikkskole er valgt som vår leverandør."

Øyvind Togstad, rektor Meldal videregående skole


- Min kjepphest er å mane til en defensiv kjørestil. Det gir økt trygghet, men også miljø- og økonomigevinster, sier Idar, som har lang fartstid i transportbransjen og mye verdifull kunnskap å øse av.

Her kan du lese mer om Hoston AS

"Kosthold, fysisk trening og søvn er viktig for alle. Ikke minst er det av stor betydning for yrkessjåfører som ofte har et statisk arbeid bak rattet over lang tid. Det handler om bevisstgjøring, og det bidrar jeg med i teori og praktiske eksempler på Idar Hostons kurs."

Lise Halgunset

- Det dreier seg om å utnytte hverandres ferdigheter for å oppnå gode resultater. For Orkdal Trafikkskole var det viktig å finne en lokal leverandør med topp service og den beste oppfølgingen. Vi er stolt over at de valgte oss, og på den måten bidra til trygg, kvalitativ opplæring og sikre biler for elevene. Det sier Johan Olav Wiggen, Markedssjef Møller Bil Orkdal, her sammen med Monica Burø Helsø. 

Sammen blir vi bedre

- Orkanger er i ferd med å styrke seg som regionalt tyngdepunkt, en region hvor vi hver for oss er vi markedsledere med godt omdømme. Nå vil vi sammen posisjonere oss for å utnytte hverandres styrker, sier Gaute, som presiserer at de to bedriftene ikke skal slås sammen.

Lurer du på noe om kjøreopplæring? Her kan du lese mer om Orkdal Trafikkskole.

- I tillegg til deling av kunnskap kan vi kan samarbeide om felles kurslokaler, utnytte vårt kontaktnettverk, samkjøre undervisningsopplegg og profilere oss sammen, sier Monica, som ikke utelukker at ytterligere synergier vil avdekkes etter hvert.

- Vi er opptatt av kvalitet og at dette er en måte å jobbe på som skaper trygghet for kundene våre, sier Gaute, som ikke utelukker at det etter hvert vil bli mulig å ta opplæring i alle kjøretøyklasser på Orkanger.


Er du like god til å lukeparkere?

Lukeparkering er en utfordring for mange. Her må det nok noe mer trening til.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Avisa Sør-Trøndelags redaksjon, men av Avisa Sør-Trøndelags markedsavdeling.

Avisa Sør-Trøndelag er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på avisa-st.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.