Sodvin SA
Gå til

Er du samfunnsengasjert og bosatt i Hemne eller Snillfjord? Da kan du bli valgt inn i Sodvin SA sitt høyeste organ. Nominasjonsfrist er 27. februar. 

- Vil ha mangfold

- Vi ønsker oss flere yngre og engasjerte representanter, gjerne flere kvinner, som får mulighet til å bestemme over viktige saker som angår Hemne og Snillfjord. Alle som nominerer eller stemmer er med i trekningen av et halvt års forbruk av strøm.

Det sier Anine Malm, markedsansvarlig hos Sodvin, som i disse dager forbereder det første årsmøtet i selskapets historie etter navneskiftet fra Hemne Kraftlag. Den nye logoen er allerede blitt godt synlig i gatebildet på Kyrksæterøra, og navnet er behørig omtalt i flere media.

- Vi ønsker oss flere yngre og engasjerte representanter, gjerne flere kvinner, som får mulighet til å bestemme over viktige saker som angår Hemne og Snillfjord, sier Anine Malm. 

- Nå ønsker vi også nye koster inn i styrende organer, sier Malm, som først og fremst framhever de åtte representantene som skal representere eierne i årsmøtet, som avholdes i mai 2018.

Påvirkning

- Å være eierrepresentant i årsmøtet er givende på flere måter. Primært er det interessant å følge med hva som rører seg innenfor selskapets ulike forretningsområder, sier John Halvard Lidahl, som er eierrepresentant i dag.

Han mener det er viktig at det fortsatt er lokalt eierskap i Sodvin, og at dette er med på å trygge lokale arbeidsplasser.

- Som eierrepresentant er det selvsagt mulig å stille spørsmål i selve årsmøtet, og på den måten har man mulighet for påvirkning, sier Lidahl, som gjerne anbefaler folk om å engasjere seg for selskapet og lokalsamfunnets beste.

Nominasjonsfrist: 27. februar 2018

Avstemning: 5. - 14.mars 2018

Skjema for nominering finner du ved å klikke på denne lenken

Disponere overskudd

- Vi er et samvirkeforetak, eid av kommunale og private andelseiere i Hemne og Snillfjord. I praksis vil det si kundene. Alle huseiere i de to kommunene er valgbare, sier Malm, som ønsker at kandidatmassen i størst mulig grad gjenspeiler sammensetningen av eierne.

Sodvin ønsker å framstå som et folkelig selskap og ønsker at det også skal komme til uttrykk når viktige beslutninger skal tas. I årsmøtet behandles blant annet selskapets vedtekter, årsregnskap og valg til ulike posisjoner.

- Det vedtas også hvordan selskapets økonomiske overskudd skal disponeres, og det kan jo være interessant for mange å være med på, sier Malm, som startet i jobben høsten 2017.

Du kan lese mer om Sodvin på deres nettsider: www.sodvin.no

Folk flest

Hun mener det er mange aktuelle kandidater i de to kommunene, og at det i hovedsak gjelder å ha samfunnsinteresse, spesielt  på lokalplanet. I tillegg er det viktig å kunne tolke og formidle budskap.

- Det handler også om å utvise god folkeskikk og å handle med integritet, sier Malm, som oppfordrer folk om å komme med forslag på kandidater på bedriftens hjemmeside.

Skjema for å nominere finner du ved å klikke på lenken.

Er du samfunnsengasjert?

 

Bredde

I tillegg til å fremme navn på kandidater er det er fullt mulig å foreslå seg selv. Valgkomiteen vi foreta en grovsortering av kandidater når nominasjonsprosessen er over.

- På denne måten sikrer vi blant annet at vi har tilstrekkelig antall, og bredde i utvalget basert på geografi, kjønn og alder, poengterer Malm, som opplyser at kandidatene må være over 18 år.


Ny logo monteres og den nye logoen er allerede blitt godt synlig i gatebildet på Kyrksæterøra. 

 

Premie

Selve valget av kandidater vil i all hovedsak foregå elektronisk, men Malm opplyser at de i tillegg vil legge opp til at man kan gi sin stemme per post eller ved personlig oppmøte.

- Vi planlegger også å gjennomføre litt oppsøkende virksomhet på strategiske plasser i kommunene i valgperioden. Når og hvor vil vi komme tilbake til, sier Malm.

Nå handler det i første omgang om å få inn gode forslag på kandidater, og Malm kan friste med en aldri så liten premie.

- Alle som nominerer eller stemmer er med i trekningen av at Sodvin betaler strømmen din i et halvt år. Det kan jo fort være verdt noen tusenlapper, sier Malm, som håper på godt engasjement og gode forslag.

Her kan du lese mer om møter og gjøremål i årsmøtet.

 

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Avisa Sør-Trøndelags redaksjon, men av Avisa Sør-Trøndelags markedsavdeling.

Avisa Sør-Trøndelag er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på avisa-st.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.