HAMOS Forvaltning IKS
Gå til

Hele gjengen er engasjert i familiens innsats for miljøet. Fra venstre pappa Tormod, Nora (12), Vilde (8), mamma Line Melanie, Aksel (7), Kristian (4) og Sofie (14). 

Det skal være lett å gjøre det rett

- Det er verken vanskelig eller arbeidskrevende. Det handler bare om å ha litt systematikk i kjøkkenbenken, sier Tormod Løkken, som anbefaler alle om å gjøre en innsats for miljøet.

Hjemme hos familien Løkken på Fannrem er hverdagen preget av logistikk. Med fem aktive barn i alderen fire til fjorten år er det mange ulike behov som skal dekkes og aktiviteter som skal gjennomføres i en hektisk hverdag. Men én ting har de felles; et miljøengasjement de fleste av oss har noe å lære av.

Teksten på T-skjorta er nok ganske illustrerende for læreren og familiefarens hverdag. 

 

Mange av oss lever i villfarelsen om at alt av husholdningsavfall som hentes inn fra husstander blandes sammen før det brennes. Oppfatningen kunne ikke være mer feil.

Det meste kan gjenvinnes

- Konsekvensene av dårlig avfallshåndtering er svært alvorlig både for naturen og for ressurssituasjonen i verden, sier Tormod, som til daglig er lærer ved Orkdal vidaregåande skole. Sammen med sin kone Line har han lagt til rette for at alt av husstandens avfall blir sortert slik at mesteparten går til gjenvinning.

På den måten havner det inn i en såkalt sirkulær økonomi, som innebærer at restavfallet reduseres til et minimum og heller blir råstoff for produksjon av nye materialer og produkter.

Er du i tvil om hvordan du skal sortere? Les mer på https://sortere.no/

Blandes ikke sammen

Tormods resonnement er som musikk i ørene for Erik Prytz Reitan, som er kommunikasjonsleder i renovasjonsselskapet HAMOS. Han får stadig spørsmål om hva som skjer med avfallet de henter inn, eller som folk leverer på gjenbruksstasjonene. Hvorfor papir og papp havner sammen med plast i samme renovasjonsbil er noe av det mange ønsker svar på.

- Vår jobb i HAMOS er å gjøre verden litt bedre, sier Erik Prytz Reitan. 

 

Blir til nye produkter

- Det folk ikke ser er at når bilene tømmes i vårt sorteringsanlegg blir avfallet sortert. Pappen sendes til papirfabrikken på Ranheim, mens papiret fraktes til Norske Skog på Skogn for gjenvinning, sier Erik.

Plasten sorteres for seg og blir etter hvert kvernet, vasket, tørket og smeltet om.

- Ketchupflasker, isbokser og innpakkingsplast kan ende som kontorstoler, snøskuffer eller støvsugere. Bæreposer kan bli til nye bæreposer, mens vaskemiddelflasker og spylevæskekanner kan bli både rør, tykk folie og slanger, forteller han.

Flere og flere bransjeaktører ønsker å stimulere til miljøbevissthet og bidrar på ulike måter for å få forbrukerne med på laget. 

 

Tekstiler gjenbrukes

Hjemme hos familien Løkken er alle drillet i sorteringsarbeidet og det er gått sport i å gjøre jobben riktig.

- Denne skal i metallbeholderen, sier minstedatteren Vilde og viser fram leverposteiboksen som ble tømt ved frokostbordet i morges.

Humor preger hverdagen hos familien Løkken på Fannrem. 

 

Der legges den sammen med øvrige rengjorte hermetikkbokser, som har inneholdt både tomatbønner, fiskeboller og makrell i tomat. Alt av tekstiler, fra sokker og gensere til dynetrekk og putevar, leveres i Fretex-beholderne på gjenvinningsstasjonen. Ikke alle er klar over at Fretex nemlig samler inn absolutt alt av tekstiler og klær. De ønsker til og med enslige sko og ødelagte klær velkommen.

- Det som ikke er i god nok stand til å selges, blir til nye ting, sier Tormod som nevner at ødelagte tekstiler blir til pussefiller, råstoff til nye klær, isolasjonsmatter og mye mer.

- Vi gleder oss til å gå på jobben hver eneste dag. Å bidra til at avfall kan gjenvinnes, kombinert med besøk av hyggelige kunder, gjør arbeidsdagen interessant og variert, sier Jon Gunnar Grø og Svend Rune Paulsen på gjenvinningsstasjonen på Grønøra. 

 

Løfte i flokk

Er du blant de som tenker at det ikke spiller noen rolle om du sorterer avfallet eller lar det være? Til deg har Tormod en klar beskjed.

- Det er jo akkurat den myten vi må til livs. Hvis alle tenker sånn er vi med på å rasere framtida til våre barn og barnebarn. Bidrar vi alle med vårt løfter vi i flokk og kan virkelig utgjøre en stor forskjell, sier Tormod, som hilser internasjonale miljøkrav velkommen og betaler renovasjonsavgiften med glede.

Svend Rune Paulsen gir klar beskjed om hvordan sorteringen skal foregå. 

 

Mat blir gass

Han er ofte på gjenvinningsstasjonen på Grønøra og har god kontakt med de ansatte, som er behjelpelige med å sørge for at sorteringen blir riktig utført. Det eneste han savner i dag er et system for håndtering av matavfall, som er en viktig ressurs for å produsere biogass og kompost.

- Det kommer, avslører Erik hos HAMOS, som foreløpig ikke kan si noe nærmere om tidspunktet.

- Vår oppdragsgiver er miljøet, og vårt løfte er at vi skal gjøre det lett å gjøre rett. Det betyr at vi skal gjøre det enkelt for kundene å gjøre sin del av miljøarbeidet, presiserer han.

I ombruksbua plasseres varer man selv ikke har bruk for lenger, men som kan være til nytte for andre. Det hender også at Løkken-gjengen finner noe de vil ha med seg hjem. 

 

Ønsker flere

Det er en målsetting at minst mulig av avfallet havner på deponi. Det betyr at avfallet graves ned på bestemte områder hvor det ikke kommer til nytte for noen. Avfall kan også brennes, noe som gir energi i form av varme som kan benyttes til oppvarming – en gang. I vår region betyr det at avfallet brennes på forbrenningsanlegget på Heimdal og brukes til oppvarming i Trondheim.

Halm fra familien Løkkens kaninhold sorteres som hageavfall. Fagarbeider Jon Gunnar Grø og Tormod Løkken slår alltid av en prat når de treffes. 

 

- Det har selvsagt en verdi, men det er først når avfallet gjenvinnes vi virkelig kan være fornøyd på vegne av miljøet og oss alle, sier Erik, som gjerne ønsker seg flere kunder som familien Løkken på Fannrem.

Hva får oss til å tikke? Les mer om HAMOS sine ambisjoner for framtida.


Avfallspyramiden

Avfallspyramiden illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

 

Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. Pyramiden består av fem lag:

Avfallsreduksjon er å redusere mengden avfall som produseres.

Gjenbruk er å bruke ting om igjen framfor å kaste dem.

Materialgjenvinning er å gjenvinne materialene i kasserte produkter som ikke kan brukes på nytt. Eksempelvis kan man lage nytt papir av kasserte papirprodukter.

Energigjenvinning er å utvinne energi fra avfall som ikke kan materialgjenvinnes.

Deponering er å plassere avfall på dedikerte områder egnet til dette formålet. Avfall som verken kan brukes om igjen, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes blir deponert.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Avisa Sør-Trøndelags redaksjon, men av Avisa Sør-Trøndelags markedsavdeling.

Avisa Sør-Trøndelag er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på avisa-st.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.