Hemnelista svarer Hemnelærerne

Hemnelista

Lærerne ved de tre skolene i Hemne er bekymret for kommuneøkonomien og den virkningen det har på de lokale skolene. Kommuneøkonomien er bekymringsfull. Vi i Hemnelista er også bekymret og situasjonen er alvorligere enn det ordfører Ståle Vaag prøver å få oss til å tro. Vi registrerer at rådmannen signaliserer til sine tillitsvalgte at det i 2016 må spares 12-15 millioner kroner. Hemne kommune er eneste kommune i vårt område som over tid har operert med negativt driftsresultat. Dette kan ikke fortsette. Hemnelista opplever det som flaut dersom Hemne kommune med sine ressurser skal komme på den såkalte Robek-lista og bli satt under offentlig administrasjon.

Hemne kommunestyre har vedtatt å fullføre utbyggingen på Sodin. Hemnelista går for at det skal realiseres etter planene. Hemnelista mener at grendaskolene skal bestå. Det begrunner vi med at begge skolene er flotte og funksjonelle skolebygg, og skolen er sentral i en videreutvikling av lokalsamfunnene på Vinjeøra og Svanem. Så langt vi kan se i dag, så er barnetallet ganske stabilt for de to skolene de neste årene. Dersom skolekretsene skal legges ned og elevene flyttes over til Sodin, så er det en krevende prosess som trenger tid. Vi må for all del unngå splittelser i kommunen vår pga. forhastede vedtak. Vi er ikke tjent med privatskoler som erstatning for nedlagte grendaskoler. Da reduseres eventuelle forventede innsparinger. Et annet poeng for oss i Hemnelista er mulighetene for at begge grendaskolene våre, kan få et oppsving i en eventuell fremtidig storkommune, slik som førstealternativet til Hemne kommunestyre fremstår.

Hemnelista er klar på at ved neste budsjettbehandling må det skapes en inntektsside som overstiger utgiftssiden. Det synes å være nødvendig å gå inn å redusere lønnsbudsjettet for å oppnå nødvendig økonomisk balanse. Hemnelista mener at lønnsbudsjettet, som i sin helhet er på godt over 200 millioner kroner, reduseres med ca. 5 prosent.

Det er nok et tøft grep som smerter. Hemne kommune har vedtatt rammebudsjettering og det blir rådmannens oppgave å realisere en eventuell slik arbeidsordre. Det betyr at noen stillinger forsvinner. Noen tjenester må kanskje endres. Det vil fremtvinge bestrebelser på å skape noen endringer for å få mest mulig ut av de ressursene vi rår over.

Hemnelista tror det fortsatt skal bli fint å være hemneborger. Vi må vise vilje til endring, tilpasse oss ei ny tid med nye utfordringer og spille på lag med de skapende kreftene vi har i lokalsamfunnet vårt. Dersom du har tro på det vi står for, kan du godt gi din stemme til Hemnelista. Godt valg!


Helen Helland

leder og listekandidat

for Hemnelista