Kraftmidler som kommer grendene til gode

Kvikne-Rennebu kraftlag har delt ut 363 500 kroner til 15 av 31 aktører i lokalmiljøet som har søkt om støtte.

Barnas naturverden  Foto: Dagfinn Vold

Rennebu

Kraftlaget ønsker å være en engasjert og synlig aktør i lokalmiljøene på Kvikne og i Rennebu. Det er de blant annet ved å gi noe tilbake til lokalmiljøet i form av såkalte kraftmidler. Hvert år setter kraftlaget av midler til lokale allmennyttige formål, såkalt kraftlagsmidler.