(Foto: Privat)

Foto: Privat

Oppsiktsvekkende skjelett-funn i Agdenes

Kan være fra slutten av siste istid.

- Dette funnet kan være en sensajon. Vi har dekket det til igjen for å bevare det fram til NTNU kommer for å grave det ut, sier Kristian Fremstad, som er involvert i funnet av et hvalbein i ytre Agdenes.

Trolig er det snakk om et hvalbein fra langt, langt tilbake i tid.

- Havet gikk høyt her før, og han som fant beinet, Arnt Helge Volden, fant det 30 meter over havet. Bare på grunn av det er det grunn til å anta at det stammer fra slutten av siste istid, sier Fremstad.

De to har fått hjelp av Roy Skogvold, en sambygdning som stadig er ute på skattejakt i området, til å komme i kontakt med eksperter.

- Arkeologer har sett bildene, og har kommet med forslag på type hval og alder. Siste tips var Grønlandshval, men det kan også være en utdødd art. Det var 8000 hvalarter på den tida, sier Fremstad.

Beinet har ligget godt bevart i leirjord, som er blitt vasket bort litt etter litt. Nå stakk det opp på overflata da det ble funnet.

- NTNU og Vitenskapsmuseet er interessert i funnet, og vil ta kontakt med oss neste uke får å planlegge når de skal komme hit. Jeg har avklart at skoleelever kan få være med når det graves ut, slik at de kan få et spennende prosjekt på det, sier Fremstad, som anslår beinet er rundt 25-30 kilo.

Fremstad sier det i slekta han er et nedarvet sagn om at det har vært en død hval akkurat i det området hvor beinet er funnet.

- Det sies at min tippoldemor og oldemor brukte å banke klærne de vasket med et hvalribbein som var funnet i samme området, sier Fremstad, som naturlig nok synes funnet blir ekstra spesielt av den grunn.

Mer å lese på Avisa Sør-Trøndelag:
comments powered by Disqus
(Foto: Privat)

Foto: Privat

Leses nå:

Rassikring ved tunnel

Fanggjerdet ved tunnelinngangen her skal tåle steinblokker på 20 tonn som faller i 100 km/t.

Fra Agdenes til Peru

Ekteparet Rannveig og Atle Ølstørn har bodd de tre siste årene i Lensvika. Hun har jobbet i barnehage, han som prest. Nå har de sagt opp jobbene sine. De to neste årene skal tilbringes i Peru.

Innlegg

Kjære Torhild – igjen

Jevnlig kan vi lese innlegg i lokalavisene i Trøndelag fra Guro Angell Gimse og Torild Aarbergsboten vedrørende omsorg for veg og vedlikehold i Sør Trøndelag.

Leder 17. august

Kampen i gang

Vil bruke mer av egne penger

Gunn Iversen Stokke (Sp) vil la Skaun kommune betale mer av opprustningen av Ølsholmskjæret.

Innlegg

Fosen Vind - Europas verste vindkraftanlegg

Thorild Aarbergsbottens svarinnlegg til oss rokkar ikkje ved vår karakteristikk av dei planlagde vindkraftanlegga på Fosen, Snillfjord og Hitra som Europas verste vindkraftanlegg.

Rassikring ved tunnel

Fanggjerdet ved tunnelinngangen her skal tåle steinblokker på 20 tonn som faller i 100 km/t.