Debatt

Oppgjørets time

Fylkesordfører i Sør- Trøndelag og AP-veteran, Tore O. Sandvik, går ut i Adresseavisen torsdag og oppfordrer til et hardt oppgjør med mye uro etter det han kaller et «katastrofevalg».

Debatt

Planer for Orkdal Sykehus

7. september har ST et referat fra en befaring ved Orkdal sykehus, hvor blant andre Tor Åm fra ledelsen ved St. Olavs Hospital deltok.

Siste nyheter
Har du opplysninger / bilder / video?
TLF 72 48 75 00 | E-post: nyhets.redaksjonen@avisa-st.no

Debatt

Barn skal få kunnskap fra dag én

Alle barn skal bli sett fra dag én.

Venstre - på lag med framtida i skolen

Politikken kan skape mye frustrasjon og ergrelse for folk, og det er lett å gi seg over til alle dystre tanker om reformer og sentralisering uten særlig håp for framtida.

Debatt

Kjære velger

På mandag går vi til valg på ny regjering.

Debatt

Ope brev til kommunestyre, rådmann og økonomirådgjevar i Rennebu

Hausten er komen. Martna’n er over, skuleåret har starta. Og i år skal alle grunnskuleelevane i Rennebu ha skuledagen på Berkåk.

«Orkdalsmodellen»

«Orkdalsmodellen» har i den senere tid vært omtalt i media. Modellen er pekt på som en mulighet til å løse dagens konflikter og forebygge kriminalitet blant barn og unge.

Debatt

Mer praktisk læring i skolen

En av fire elever gjennomfører ikke skolen. Arbeiderpartiet mener en av årsakene er at det er blitt for lite praktisk læring i skolen. Skolen må allerede fra første klasse forberede elevene på alle utdanningsmuligheter, også yrkesfag.

Debatt

Ditt valg

Om knappe to uker er det tid for årets største begivenhet.

Debatt

Nei til bruk av dyrkajorda

Orkdal Bonde- og Småbrukarlag sier nei til å bruke den beste dyrkajorda i Orkdal til kyllingslakteri.

Debatt

Ny regjering for å ta vare på våre eldre i framtida!

Når Høyre/Frp-regjeringen i denne perioden har vedtatt å gradvis avvikle dagens tilskuddsordning for sykehjem er det vondt å være kommunepolitiker, mest vondt er det likevel å vite at våre foreldre og besteforeldre er del av eldrebølgen vi skal rigge oss for.

Debatt

NAV må være nær!

NAV-kontorene stenger dører og fjerner seg fra brukerne. FO ønsker ny politikk der NAV er tilgjengelig og tilstede for alle.

Debatt

En integreringsminister på villspor

Det er få dager igjen til valget.

Debatt

Veteran-besøk på Bjørnli del 2

I vårt forrige innlegg tok vi for oss alle bil- vraka som låg spredt utover et ellers velpleiet område.

Kronikk

La Utrykningspolitiet leve

Å legge ned UP kan svekke trafikksikkerheten og over tid føre til flere hardt skadde og drepte i trafikken.

Ap prioritere skole, eldre og helse før skattekutt

Arbeiderpartiet vil de neste 4 årene prioritere skole, eldre og helse før skattekutt til de som har mest fra før.

Unnskyld, Anna Krogstad

Vi er fire politiske partier i Orkdal kommunestyre som med dette beklager overfor Anna Krogstad den behandlingen hun fikk av arbeidsgiver Orkdal kommune fra høsten 2015 og fram til sommeren 2017.

Debatt

Bruke pengene på asfalt eller flere byråkrater, Ap?

Vårt mål som politikere er å skape utvikling i Trøndelag.

Debatt

Takk for tilliten til Senterpartiet!

Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 pst.

«Hele Norge, hele fylket, min kommune - og meg»

Senterpartiet er det eneste partiet som har besøkt alle fylkene i Norge i forbindelse med valgkampen.

Les eAvis

Les papiravisen i digitalt format

Les eAvis