Jordmødrene flykter fra føden

Flere av jordmødrene ved fødeavdelinga ved Orkdal sjukehus har allerede tatt kontakt med sine gamle arbeidsplasser for å få sommerjobb. De vil verken jobbe i Trondheim eller gå inn på fødestue i Orkdal 1. juni.

Det er dårlig stemning blant jordmødrene. Det går så fort. Dette er dårlig personalpolitikk, sier tillitsvalgt Eli Skei Kvakland.

New Articles

Det bekrefter plasstillitsvalgt for Den Norske Jordmorforening, Eli Skei Kvakland. Jordmødrene, som også er sjukepleiere, vil søke permisjon i 2-3 måneder i sommer og prøve å få seg jobb på sine gamle arbeidsplasser før den bebuda sommerstenginga eller fødestuedrifta ved fødeavdelinga trer i kraft. Skei Kvakland sier at noen av de eldste jordmødrene sier de ikke klarer å reise inn til byen, og da er hun redd de blir sjukmeldt.

Allmøte

Torsdag var det allmøte på Orkdal sjukehus, der alle på fødeavdelinga og gynekologisk poliklinikk var innkalt mens klinikksjef for kvinneklinikken, Fredrik Sunde, assisterende sjefslege Inger Williams og en økonom representerte ledelsen ved St. Olavs hospital. På møtet ble det klart for de ansatte at ledelsen ved sjukehuset har bestemt seg for at det vil bli enten sommerstengt eller fødestuedrift ved fødeavdelinga ved Orkdal sjukehus.

- Jeg tror ikke det blir fødestue. Det er så dårlig stemning blant jordmødrene. Det går så fort. Dette er dårlig personalpolitikk, sier Eli Skei Kvakland. Hun vil ikke si «beint nei» til fødestuedrift, men dette skjer for fort, det må planlegges og modnes dersom det skal gjennomføres. Dersom det blir stenging, er det meninga at jordmødrene fra Orkdal skal overflyttes til Kvinneklinikken i Trondheim, men det er de lite lystne på.

- Vi ser for oss kaos. De har ikke funnet seg sjøl enda, og så skal vi komme, som er ukjent på huset. Det er nytt og annerledes utstyr, vi trenger opplæring vi også. Dette kan ikke tre i funksjon til 1. juni.

ST prøvde fredag ettermiddag å få kontakt med klinikksjef Fredrik Sunde ved Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital uten å lykkes.

Les hele saken og mer om fødeavdelinga i ST 29. april.