Debatt

«Halsalista og Heim»

ST-debatt

Valget er i gang og nye Heim kommune skal etableres ved årsskifte. Det blir viktig å ha fokus på å skape et godt samarbeidsklima i det nye kommunestyret for å sikre god økonomisk drift og skape gode tjenester for alle innbyggerne.

Vi må se fremover og ta fatt på de kommende utfordringer. Med kommende utfordringer inngår det ikke å bruke tid og energi på vedtak som tidligere er gjort etter demokratiske prinsipper. Det er ikke en god start at et parti vil starte en utredning av grensejustering.

Heller ikke å spre rykte om at det står økonomisk dårlig til i Hemne kommune når listetopp i fra Halsalista uttaler i debatt at ønsket er en storkommune på Nordmøre sammen med Kristiansund som kom på Robek lista i 2015.

Toppkandidaten på Halsalista sprer frykt i rundt seg om at mye vil bli lagt ned som følge av sammenslåing til nye Heim. Er det mer sannsynlig at Halsa ville beholdt alt i en ny storkommune med Kristiansund som administrasjonssenter?

Til slutt sier navnet Halsalista mye om hva som er fokusområdet.

I en ny kommune må vi unngå å skape grendestrid og heller satse på et godt samarbeid der fokuset er å skape gode tjenester for alle innbyggerne i Hemne, Snillfjord og Halsa.