fredag 13.11 2020

Debatt

Frivillighetens fantastiske samfunnsverdi

En hyllest til dere som er med på dugnad, og en påminnelse til regjeringen.

Debatt

Flytt butikken Coop Krokstadøra til området ved Fv714

Debatt

Føleri, spill og maktsykhet trumfer alt av anstendighet.

onsdag 11.11 2020

Debatt

Det er ikke alltid like lett å snakke om at jeg er smittet, kan bli smittet eller kan smitte andre

tirsdag 10.11 2020

Debatt

Å antyde at noen lar seg bestikke er alvorlige beskyldninger.

Debatt

Slik bekjemper vi barnefattigdom!

Regjeringen gjør store grep for å løfte lavinntektsfamiliene i Norge.

mandag 09.11 2020

Debatt

Alle fortjener «koronafri»

Krisetid er ikke tida for å frikjøpe noen få fra dugnaden, det er tida for å vise at vi er best i fellesskap.

lørdag 07.11 2020

Legg travbanesaken i skuffen!

torsdag 05.11 2020

Debatt

Landbruket skal være en attraktiv arbeidsplass for unge.

Debatt

Det er et ledelsesansvar å sørge for kvalitet i skolen.

onsdag 04.11 2020

Debatt

Om barn og unge, og om tida som ikke kommer tilbake

Debatt

Jeg nekter å godta at andre skal bestemme over kvinnenes liv.

mandag 02.11 2020

Debatt

Spis norsk nå og bli med på å ruste landet til neste krise

søndag 01.11 2020

Debatt

Vi kan ikke ha det slik at man setter yrkesgrupper opp mot hverandre

lørdag 31.10 2020

Debatt

Orkland kommune har gått i Rikstoto-fella

Jeg har ikke noe imot hesteinteresse og travsport. Det er kanskje en vel så sunn interesse som min egen, bil.

fredag 30.10 2020

Debatt

Nesten ingen innspill er tatt hensyn til.

Debatt

Det er uverdig at det ikke blir gjort noe med en slik situasjon før det kommer i avisene.

torsdag 29.10 2020

Debatt

Grytdalen er ein ideell kandidat til nasjonalt referanseområde for biologisk mangfald