fredag 21.09 2018

Debatt

Tunnel under Bakkan?

Ordfører Oddbjørn Bang reagerer på et leserinnlegg der jeg mener han må ha skiftet strategi og ikke vil ha ny E39 i tunnel under Bakkan.

tirsdag 18.09 2018

Kronikk

Sviktende forvaltning av sjøørretbekkene

Sjøørreten er en ettertraktet sportsfisk, og en miljøindikator for vassdragene og fjordsystemene.

mandag 17.09 2018

Debatt

Hamos til Ulvdalen?

Debatt

Ikkje grunnlaus politimelding

Debatt

Orkdal velger trafikkstøy der flest bor

E39 skal gå oppe i dagen tvers gjennom Orkanger i all framtid. Det blir ingen tunnel under Bakkan.

onsdag 12.09 2018

Debatt

Oppklaring om plast-sortering

Du trenger ikke være sjokkert og sint, Lillian Nordstrøm.

Debatt

En grunnløs anmeldelse

Kraftselskapet Chr. Salvesen og Chr. Thams’s Communications Aktieselskab ble nylig politianmeldt for å ha brutt Naturmangfoldsloven i Skjenaldsvassdraget. Anmeldelsen er grunnløs. Vi har anmodet politiet om å få forklare oss hurtigst mulig, slik at saken kan legges bort.

Debatt

Bruk godfoten!

I løpet av de siste omlag trettifem åra har tre personer som jeg kan kalle svært nærstående vært klienter på Orkdal Helsetun.

fredag 07.09 2018

Debatt

Et planlagt og voldsomt naturangrep

Utpeking av gunstige områder for vindkraft gjennom prosjektet «Nasjonal ramme for vindkraft» skal legge til rette for mer vindkraft- utbygging, men også minske vindkraftas negative sider, som skadene på natur og naturmangfold. Men er det mulig?

tirsdag 04.09 2018

Debatt

Nasjonalt jordvern er mer aktuelt enn noen gang!

Etter en usedvanlig varm sommer fikk vi endelig regn over flere uker.

mandag 03.09 2018

Debatt

Bekymringsfullt millionunderskudd

Rådmannen i Orkdal har presentert et bekymringsfullt underskudd ved Teknisk avdeling i første halvår 2018 på 6,6 millioner kroner.

Debatt

Orkland Arbeider-parti

Mange var spente og forventningsfulle lørdag 10. februar foran etableringen og konstitueringen. Hvilke strategier og hvilket budskap ville bli lagt frem denne historiske dag ?

onsdag 29.08 2018

Debatt

Grådigheten lenge leve!

fredag 24.08 2018

Frivilligheten avgjørende for en god eldreomsorg

Eldreminister Åse Michaelsen ønsker at frivillige skal bidra mer i eldreomsorgen. Dersom vi skal få til det trengs det imidlertid mer enn bare fine ord!

tirsdag 21.08 2018

Debatt

Villaksen – en spydspiss i reiselivet

Fisket etter villaks er et internasjonalt spydspissprodukt og startet den moderne turismen i Norge på midten av 1800-tallet. Hver sommer legger 75-85,000 norske og utenlandske fiskere igjen store beløp i distriktene over hele landet.

fredag 17.08 2018

Debatt

Behøves Pensjonistpartiet i Orkland-politikken?

onsdag 11.07 2018

Debatt

- Vindmøllene er terror mot et helt folk

tirsdag 10.07 2018

Debatt

Orkdal Venstre imot Regjeringens pelsdyrforbud

Årsmøtet i Orkdal Venstre er uenig med partiet sentralt i synet på pelsdyr, og er skuffet over at Venstre prioriterte gjennomslag i regjeringsforhandlingene for et nasjonalt forbud mot pelsdyroppdrett.