fredag 01.02 2019

- Jeg er ikke støy, Erna

Jeg er forbannet.

tirsdag 29.01 2019

Debatt

Januarhilsen til alle orklendinger!

I disse dager er det tre år siden prosessen med å danne nye Orkland kommune startet.

mandag 28.01 2019

Debatt

Orkland fortjener en opplyst og åpen debatt

I disse dager er jeg glad for å støtte et partiprogram uten heftelser fra et «moderparti» i Oslo, når vi ser det politiske bildet både nasjonalt og lokalt.

fredag 25.01 2019

Debatt

«Politireformen fører oss på ville veier»

Debatt

«Staten er både moralsk og faktisk erstatningspliktig overfor pelsdyrnæringa»

Debatt

Larsen + Wormdal = sant - eller usant?

Debatt

Det er lov å være hyggelig!

Også for bussjåfører.

tirsdag 22.01 2019

Debatt

Det hjelper ikke å gjenta en uriktighet

«Hvis en løgn blir repetert ofte nok, blir den til slutt en sannhet», er et kjent uttrykk. Det peker på en metode for å få folk til å tro på noe som er høyst tvilsomt.

Debatt

Derfor blir vi i KrF

KrF er nå del av en borgerlig flertallsregjering basert på en fremforhandlet plattform der KrF har vært med å sette sitt preg på flere områder.

onsdag 16.01 2019

Debatt

Pensjonistpartiet Orkland ser fremover i valgåret

Nå ser vi fremover med optimisme og glede. Hvorfor? Pensjonistpartiet Orkland har avholdt nominasjonsmøte og vedtatt kommunevalgliste.

tirsdag 15.01 2019

Debatt

«Åpenhet er viktige styringsprinsipper for all vår virksomhet»

Nye Veier presiserer

mandag 14.01 2019

Debatt

Avtalefesta løn i Sampro og Orkdalstorget

fredag 11.01 2019

Debatt

Stopp Malvik-prosjektet

Det vises til henvendelser tidligere i høst til styrene i MNTF og DNT vedrørende ovennevnte sak.

torsdag 03.01 2019

Debatt

Ikke alt ble nedstemt

SV hadde tre endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag for Orkdal kommune i 2019: barnetrygd, motivasjonslønn og tre ekstra lærerstillinger i grunnskolen.

onsdag 26.12 2018

Debatt

Vil ha egen forskrift for skadefelling

Møre og Romsdal Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag har sendt felles brev til Klima- og miljødepartementet der vi foreslår at det lages en egen forskrift for skadefelling.

Debatt

Dette sa Ap/borgerlige nei til i Orkdal

Skaun kommune involverte innbyggerne i arbeidet med kommunens budsjett.

torsdag 20.12 2018

Debatt

«Vi trenger flere stolte fagarbeidere som snekker Andersen»

tirsdag 18.12 2018

Debatt

Regjeringens pelsdyrpolitikk kan ikke aksepteres