fredag 26.10 2018

Debatt

«Invasjonen skal få være i «fred» for min del»

onsdag 17.10 2018

Kronikk

«Den vi overser eller farer forbi, gjør vi liten og ubetydelig»

mandag 15.10 2018

Debatt

En rød strek til latter

Alle kommuner vedtar politisk en kommuneplan.

Debatt

- Norsk kylling gjør det verre for barna

torsdag 11.10 2018

Debatt

Farvel Tverradkomsten - Velkommen Idrettsveien

Tverradkomsten forbinder Orkdalsveien og områdene ved OTI-senteret og ender ved Grønørveien.

onsdag 10.10 2018

Debatt

Vær raus mot bonden i år!

Verdensdagen for psykisk helse har i år som budskap «Vær raus». Og i år er kanskje året for å være litt ekstra raus mot den norske bonden?

mandag 08.10 2018

Debatt

Egenrådige rådmenn i Heim

onsdag 03.10 2018

Debatt

Det skal være (arbeids)plass for alle!

Den norske kulturen er tuftet på likeverd. Vi har et velferdssamfunn som skal ivareta alle, ikke minst de som har behov for tilrettelegging for å leve et godt og verdig liv.

tirsdag 02.10 2018

Debatt

Stenging og reparasjon av Forve bru

fredag 28.09 2018

Kronikk

Lokalkunnskap styrker styringa av nasjonalparkane

Miljødirektoratet gjennomfører no eit forsøk der verneområdestyra blir utvida med brukar- og grunneigarrepresentantar.

onsdag 26.09 2018

Debatt

Leve hele livet

Tilsvar til Orkdal Røde Kors i avisa ST 25. september 2018.

mandag 24.09 2018

Kronikk

Et svik mot de eldre

Eldre må bli sett og tatt bedre vare på enn det dagens eldreomsorg klarer. En ny rapport fra Røde Kors avdekker alvorlige mangler. Syv anbefalinger til hvor det bør rettes en betydelig innsats gis herved til våre lokalpolitikere.

fredag 21.09 2018

Debatt

ST og papiravisa

Sør Trøndelag er ei god avis som jeg setter stor pris på å lese.

Debatt

Tunnel under Bakkan?

Ordfører Oddbjørn Bang reagerer på et leserinnlegg der jeg mener han må ha skiftet strategi og ikke vil ha ny E39 i tunnel under Bakkan.

tirsdag 18.09 2018

Kronikk

Sviktende forvaltning av sjøørretbekkene

Sjøørreten er en ettertraktet sportsfisk, og en miljøindikator for vassdragene og fjordsystemene.

mandag 17.09 2018

Debatt

Hamos til Ulvdalen?

Debatt

Ikkje grunnlaus politimelding

Debatt

Orkdal velger trafikkstøy der flest bor

E39 skal gå oppe i dagen tvers gjennom Orkanger i all framtid. Det blir ingen tunnel under Bakkan.