onsdag 24.02 2021

Debatt

Noen ganger gjør det vondt å være kommunepolitiker

For noen år siden hadde vi en til dels opprivende skoledebatt i «Meldal».

tirsdag 23.02 2021

Debatt

Vi forsikrer at vi også i fremtiden skal følge opp de svake gruppene i Orkland.

Debatt

Tallmagi i Heim

I formannskapsmøtet tirsdag 16. februar var vi vitne til et narrespill av de sjeldne: Heim formannskap ble fortalt at de kunne spare penger ved å bygge et nytt bibliotek, og at rådmannen hadde kuttet budsjettet med 20 millioner!

mandag 22.02 2021

Debatt

Vi må hjelpe mennesker ut av rus

Vår viktigste oppgave når det kommer til narkotikapolitikk er å forhindre at menneskers liv blir ødelagt av rus.

Debatt

Hasjtåke i ST-redaksjonen

Debatt

Vi lyser fred over lensmann − velkommen nærpolitisjef

Lokale politiledere må få større handlingsrom og nærpolitiets rolle må forsterkes. Vi mener ny stillingsbetegnelse på lensmann må avspeile nærpolitifunksjonen og at den beste tittelen vil være nærpolitisjef.

søndag 21.02 2021

Debatt

Jeg opplever at Orkland Arbeiderparti er blitt et haleheng til Senterpartiet

torsdag 18.02 2021

Debatt

Gruvesamfunnet Løkken Verk blir til

Gruvesamfunnet Løkken Verk voks opp for vel 100 år siden.

Debatt

Har politiet kommet tettere på innbyggerne etter politireformen i Trøndelag?

Dette er et spørsmål som jeg som lokallagsleder i Politiets Fellesforbund (PF) Trøndelag har stilt til de tillitsvalgte i PF-Trøndelag.

onsdag 17.02 2021

Debatt

Orkla sparebank og skranketjenester

tirsdag 16.02 2021

Debatt

Orkland kommune og ressursmodell i skolene

mandag 15.02 2021

Debatt

Arbeiderpartiet og Sp fortsetter en politikk for byspredning og sentrumsdød på Orkanger.

lørdag 13.02 2021

Debatt

Bygging av bibliotek i Heim

Svar til Reidar Klungervik vedrørende byggesak i Heim kommune.

fredag 12.02 2021

Historien om barnehagen på Ven

Debatt

Om sabotasje av norsk natur og dyrs velferd på beite

Debatt

Det får være grenser for hva man får seg til å si, selv om det er valgår.

torsdag 11.02 2021

Debatt

Kommunereformen - tvil og tro

Jeg innrømmer at jeg i utgangspunktet var tilhenger av kommunereformen og mente at en sammenslutning av Orkdal og Meldal kommune var viktig og riktig.

tirsdag 09.02 2021

Debatt

Nordmann og menneske er gode døme på såkalla problematiske ord dersom målet er at det meste skal bli kjønnsnøytralt.