mandag 04.06 2018

Debatt

Ønsker STs redaktør åpen debatt?

Vi undertegnede, Knut Even Wormdal og Grethe Gravrok Sand, har gjennom politisk arbeid deltatt i forberedelsene av nye Orkland kommune.

lørdag 02.06 2018

Debatt

Verdens miljødag 5. juni: Nå har vi ryddet strendene – og hva så?

«Det e mykkjy som kjem fram når snøen forsvinn», heter det i sangen.

Debatt

Adjø Rindal & Halsa = Full Exit!

fredag 01.06 2018

Debatt

Ny ledelsesstruktur i Orkland kommune

På Kommunestyremøtet i Orkdal kommune onsdag 30.mai-18 ble Fellesnemndas forslag til organisasjonskart for nye Orkland kommune lagt fram.

onsdag 30.05 2018

Debatt

Greier Are Hilstad å nå sin visjon om å «videreutvikle Orkanger med urbane kvaliteter»?

mandag 28.05 2018

Debatt

Klimaplan i Orkland?

lørdag 26.05 2018

Debatt

Uttalelse fra styret i Heim Arbeiderparti

torsdag 24.05 2018

Debatt

Orkdal kommune må fremme gåing og sykling

Orkdal kommune tar ikke nok ansvar for klima og miljø.

onsdag 16.05 2018

Debatt

Forpliktande klimatiltak i Orkland

Avisa Sør Trøndelag har nettopp skrive at ny statistikk for utslepp av klimagassar viser at utsleppet i Orkdal har det gått kraftig opp frå 2009 til 2016, spesielt på grunn av industrien.

mandag 14.05 2018

Debatt

Rettferdighet for strømkundene

Det er et godt og etablert prinsipp at innbyggere skal betale likt for samfunnskritisk infrastruktur og tjenester, uavhengig av hvor de bor. Dette bør også gjelde for strømnettet, som ingen klarer seg uten.

fredag 11.05 2018

Debatt

Vårens vakreste eventyr

Ja, hva er vårens vakreste eventyr? Et begrep som er benyttet i mange sammenhenger.

onsdag 09.05 2018

Debatt

Vi trenger bonden for å opprettholde levende bygder

Det er vår i lufta og bønder over hele landet håper på godt vær så plogen kan settes i jorda.

Debatt

Det må bygges mer fylkesvei!

Fylkesveiene er viktige regionale veier av stor betydning for verdiskaping og næringsliv.

Debatt

Orkdal Arbeiderparti – et parti for sentrumsutvikling?

fredag 04.05 2018

Debatt

Sank måkeegg med varsomhet

Debatt

Dagen derpå

Mange vil nok si at nå er denne saken avgjort og at i forkjemperne for kino/bibliotek på Rømme må godta avgjørelsen.

torsdag 03.05 2018

Debatt

Nytt kulturhus skal eies av kommunen

mandag 30.04 2018

Debatt

- Fylkesveger vil ha stort fokus framover