Som mulig utbygger ønsker vi i Aneo å presisere bakgrunnen for vår interesse i Heim.

Norge har de aller beste vindforholdene i Europa, og Heim er et godt egnet område i vår region til å produsere energi fra vind. Regionen roper om mer kraft for å sikre grønn omstilling i ledende industribedrifter og arbeidsplasser. Ren energi fra vindkraftproduksjon er en del av løsningen.

Temperaturen på kloden øker. Klimagassutslippene er rekordhøye. Konsekvensene av dette for både natur og mennesker kommer tettere på oss, og krever en stadig raskere overgang til fornybarsamfunnet. Norge skal bidra med store kutt i Co2-utslipp innen 2030 og 2050. Dette kan ikke løses ved energieffektivisering alene, men krever økt produksjon av fornybar energi.

I Midt-Norge har vi størst energiunderskudd i områdene Heim og Orkland, og her har vi også størst behov for å videreutvikle industri. Dette er viktig for å opprettholde arbeidsplasser, men også for å sikre grønn omstilling, slik som silisiumproduksjonen på Kyrksæterøra og planene om batterifabrikk i Orkland. Når det skal utvikles mer fornybar energi i denne landsdelen finnes det knapt et bedre sted å gjøre det enn akkurat her, og det øker også energisikkerheten.

All ny infrastruktur i samfunnet medfører inngrep, også vindkraft. Kraftproduksjon krever areal og er synlig i naturen rundt oss, men arealinngrepene på bakkenivå etter utbygging vil kun utgjøre rundt 2-3 prosent av det regulerte planområdet – altså vil 97-98 prosent av naturen stå uberørt, og den dagen konsesjonen for vindkraft utløper tilbakeføres hele terrenget.

Planene for vindkraft i Heim er i startfasen, og Aneo håper det blir gitt tillatelse til å utrede konsekvensene, slik at vi kan få en saklig debatt hvor fordeler kan ses mot ulemper før det fattes endelige vedtak. Vi er opptatt av å bidra til dialog, og ser fram til å motta innspill fra innbyggerne og andre interessenter i Heim.

Som utbygger legger vi store ressurser i å tilpasse inngrep, ta skånsomme valg og miljøhensyn. Vi følger alle lovpålagte krav og reguleringer, og er en ansvarlig aktør som ønsker å spille på lag med lokalsamfunn, kommune og næringsliv for å sikre mer fornybar kraft – som kommer industri, arbeidsplasser og befolkningen i regionen til gode.