Kommunestyremøtet i Heim sist torsdag, der Statkraft og ANEO skulle presentere sine respektive planer for vindkraftutbygging i Heim, ble en merkelig affære. Begge virker både ubekvemme og lite forberedte til en orientering om en så viktig sak.

Det kan nesten være fristende å spørre: Gjør de ikke jobben sin, eller kan det bare være litt tillært arroganse i tilnærmingen til møte med lokaldemokratiet vi er vitne til? Ikke vet jeg. (Hva som egentlig er verst eller best skal jeg ikke reflektere så mye over)

Begge snakket lenge og varmt om Rystadrapporten og «Mer av alt raskere» Ingen hadde tilsynelatende fått med seg at Rystadrapporten er så til de grader slaktet i de fleste fagmiljøer, at det til og med førte til at rektoren ved en av vår største høyskoler/universitet, måtte gå av. Alt går på «repeat» og svært lite nytt kommer frem.

At innsalget i tillegg inneholder utmaksimerte inntektsmuligheter for kommunen og at det også blir lokket med «annen» medgift om de bare får lov til å bygge ut, blir bare smakløst i sakens anledning.

De såkalte «Avbøtende tiltakene» det lokkes med vil nok i noen tilfeller gi et idrettslag eller forening litt drahjelp til et prosjekt, eller kommunen noen ekstra kroner til f.eks et kulturtiltak, men blir mest å sammenligne med virkemidlene de tidligere tiders misjonærer eller «forretningsmenn» brukte da de dro til Afrika med knapper og glansbilder for å ta over landområder og mennesker.

Hverken Statkraft eller ANEO hadde tatt seg tid til å lage skikkelige kartgrunnlag slik at det ble mulig å visualisere hvilke inngrep vi faktisk snakker om. I stedet legges det frem grove kart med knappenålspunkter, som bare er egnet til bagatellisering.

Nå skal det i rettferdighetens navn sies at Statkraft i alle fall hadde tatt seg bryet med å se på arealbeslaget. Noe over 14 km2 skulle de ha av Gråurda og Blåheia. Altså hele området fra Vuttudalen til Kleivdalen.  Da måtte ANEO også komme med sine anslag.

Heldigvis har vi kapasiteter som Jørulf Wullum i salen under møtet. Kart der områdene ble ringet inn med bakgrunn i opplysningene fra utbyggerne, ble produsert på noen minutter.

Dette kunne de helt sikkert gjort selv også, men da dette viser med all tydelighet hva vi egentlig snakker om, er det selvfølgelig ikke i deres interesse.

Respektløst overfor våre politikere som søker kunnskap, og respektløst overfor befolkningen som skal bære de negative helseeffektene om dette blir en realitet.

I stedet for en grundig gjennomgang av sine planer, ble nesten hele taletiden brukt på å snakke om energikrisen og «de gode inkluderende prosessene» Begge benyttet selvfølgelig også anledningen til å skyve Wacker Holla foran seg.

Politikerne hadde både saklige og grundige spørsmål til utbyggeren. Disse ble bare unntaksvis besvart, som f.eks arealbruken.

Dagens absolutte høydepunkt må være Andreas Stokke i Statkraft sitt utsagn i møtet:

«Man har vindkraft på land i kort- mellomlang sikt - så kan andre teknologier, offshore vind og kjernekraft komme inn og ta over og dekke de store volumene som trengs framover.»

Som Bård Solem helt korrekt konkluderte med etter møtet, betyr dette altså at Statkraft anser landbasert vindkraft som en midlertidig løsning for kraftproduksjon, men satser likevel på å rasere vår sårbare natur og økosystem så hurtig som mulig, med permanente inngrep og tapt intakt natur som resultat.

Tiden for eskalerende inngrep i naturen er forbi. Vi vet nå mer enn nok om både naturlige sammenhenger mellom naturkrisen, klimakrisen og tap av artsmangfold til å si stopp.

De neste diskusjonene må i langt større grad handle om hvordan vi skal få ned forbruket, hvordan vi kan energieffektivisere gjennom enøktiltak og ikke minst, hvilke tiltak og prosjekter vi tildeler nye kraftkontrakter til.

Så må vi få en diskusjon på, og plan for hvordan vi bygger ut tilstrekkelig fornybar energi til å greie nullutslippsmålet inn mot 2050. Per i dag har vi kun ett alternativ som kan realisere dette, og det er kjernekraft, men i likhet med innføringen av skøyting i langrennssporten og Bokløvstilen i hopp, protesterer Norge på dette også så lenge vi ikke har kommet på det selv (Uten sammenligning for øvrig)