Bøndene har bedt om et nytt tallgrunnlag for å beregne bondens inntekt i mer enn 3 år. Det har vært avgjørende for å kunne gjøre en reell sammenligning av bondens inntektsmuligheter med andre inntektsgrupper. Da KrF satt i regjering ble det satt ned et utvalg for å få dette på plass. Målet var at bonden skulle kjenne seg igjen i tallene. Bondens inntekt må kraftig opp, og da er det helt avgjørende at man er enig om hvordan inntektsmulighetene for bonden er i dag.

Norsk landbruk spiller en helt avgjørende rolle for trygg og sikker mat, sjølforsyning, distriktspolitikk og sysselsetting. Oppmerksomheten rundt beredskap og sjølforsyning har økt med en mer urolig situasjon i Europa og med hyppigere hendelser med ekstremvær. Hvis ikke bonden får en inntekt som er til å leve av, så kan ingen forvente at neste generasjon skal være villig til å ta over. Hvor ender vi opp da?

Det kommer derfor som et sjokk da det torsdag 11. april ble kjent at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke innfridde på noen av punktene som Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget hadde spilt inn. Senterpartiet har gått på et skikkelig mageplask i landbruksforhandlingene og i KrF er vi rett og slett kraftig skuffet og oppgitt på vegne av norske bønder.

Jeg leser at min partileder Olaug Bollestad har vært konstruktiv og forhandlet med regjeringen, og at hun også lenge trodde de skulle kunne finne en løsning. Det er bra å være løsningsorientert. KrF skal være et parti som finner løsninger som gagner den norske bonden. Men når Senterpartiet nå heller finner flertall med Høyre og ikke gir noen verdens ting, så blir det veldig vanskelig.

I stortingsmeldingen legger de til grunn at bonden skal jobbe 1845 timer i et årsverk – rundt 100 timer mer enn en skiftarbeider. Et samlet landbruk har bedt om at timetallet må ned mot sammenligningsgruppene, men her har ikke regjeringen en eneste time å gi. I tillegg ønsker regjeringen å blåse opp inntektstallene med 20 prosent ved en normering og de vil heller ikke gi reell kapitalavkastning på det bonden har investert i. Etter det vi forstår hadde Senterpartiet en historisk mulighet til å finne flertall med KrF og SV , og til å komme bonden i møte på dette. Dette er en ganske absurd situasjon. Det er god grunn til å være både sjokkert og lei seg på bondens vegne! Nå er det faktisk en historisk mulighet til å finne sammen for et timetall bøndene kan kjenne seg mer igjen i! Vi vil fortsatt stå på for at sjansen ikke går til spille. Gjør den det, så er det er sørgelig. Dette går ut over bøndene og et landbruk vi alle er avhengige av. Denne muligheten burde Trygve Slagsvold Vedum og landbruksminister Geir Pollestad tatt bedre vare på!

Gi bonden et inntektsgrunnlag som de kan leve av!