Her er direktøren på Wacker Holla inne på det som virkelig er bakgrunnen til presset om vindkraftutbygging.

Det handler ikke om at vindkraft er miljøvennlig energi.

Det handler ikke om at vindkraft skal drive fabrikken.

Det handler ikke om at vindkraft bidrar til flere arbeidsplasser.

Det handler ikke om at vindkraft kan redde lokalsamfunnet.

Det handler ikke om at vindkraft i noens øyne er løsningen på «alt».

Det handler først og fremst om penger. Og det handler om et politisk ønske om en ustanselig økonomisk vekst i jaget etter disse pengene. Både sentralt og lokalt.

Systemet er i dag rigget slik at den som forurenser skal betale eller kompensere for sine utslipp (Forurensing i det store politiske bildet begrenser seg stort sett til å handle om CO2-utslipp).

Wacker Holla Metall ligger i Heim kommune. Foto: John M. Myrhaug

Følgende opplegg er ikke enkelt å sette seg inn i, men noe forenklet kan man si at bedrifter, som f.eks. Wacker, må kjøpe CO2-kvoter (utslippstillatelser) for sin aktivitet. Intensjonen fra høyere politisk hold er at utslippene fra all industri skal reduseres. Med tiden skal derfor CO2-kvotene bli færre og dyrere.

Et vanlig alternativ til å kjøpe CO2-kvoter har blitt å investere i klimakreditt (f.eks. treplanting, CO2-fangst og utslippsfri energiproduksjon som vind- og vannkraft).

Investert klimakreditt trekkes fra CO2-kvotene, og bedriften har således kompensert for hele eller deler av sine utslipp.

Dette vil trolig bli noen av klima- og miljøeffektene om Wacker Holla, Aneo og Statkraft får presset gjennom vindkraftutbygging i Heim (eller andre steder): ·       De faktiske utslippene fra en fabrikk forblir de samme ved å etablere klimakompenserende tiltak. Utbygging av ny ovn = større utslipp.

·       Ved utbygging av vindkraft for kompensering kommer utslipp ved produksjon av turbiner, frakt og montering som en ekstra belastning oppå de uendrede utslippene fra fabrikken. Dette holdes utenfor bedriftenes CO2-regnskap

·       I tillegg kommer store naturødeleggelser som medfører redusert naturlig CO2-lagring og andre økosystemtjenester.

Er virkelig dette veien å gå?