Kjøpet av 400 mål på Taftøyan skjer før folkeavstemning, utredning, høringssvar eller Stortingsvedtak, 6 år før GE Hitachi mener SMR-teknologien er klar, 11 år før Norsk Kjernekraft mener anlegget kan starte, og 26 år før Rystad Energy mener atomkraft vil bli realisert i Norge i 2050.

Torsdag sendes etableringen til godkjenning hos Olje- og Energidepartementet, og så langt har Regjeringen vært lunken til atomkraft. I søknaden står det at det skal bygges 5 SMR-reaktorer, hver på 300MW eller 2,6TWh. Samlet vil de levere like mye strøm som et vanlig atomkraftverk. Og enorme mengder varme, som bør utnyttes.

Anleggene vil ligge like ved tomta som Heim akkurat solgte til Relog, som hadde stått ubrukt siden ilandføringsanlegget ble vedtatt i 1992. Men nå er optimismen tilbake, og det haster, for kommunen vil ifølge saksutredningen ikke at noen skal komme dem i forkjøpet. Men hva kan vel være bedre enn at private bedrifter vil etablere seg på Taftøyan?

Små Modulære Reaktorer

Et SMR-anlegg kan bygges på en fotballbane, eller 7 mål. Hvor nært opp til reaktorene kan og bør annen industri plasseres? Eller boligområder?

Norge skal doble strømproduksjonen sin framover, og trenger 60 slike SMR-reaktorer for å dekke behovet. Hele poenget med SMR er serieproduksjon, at erfaring med design og bygging skal gjøre anleggene billigere. Da er det merkelig at kommunestyrene i Heim og Aure på egenhånd skal bestemme plassering og omfang, uten risikovurdering eller avfallslagring. Og hvorfor ønsker vi å være først i køen? Det eneste som er garantert er at det første anlegget blir det dyreste, og vil levere strøm til en pris det lokale næringslivet ikke har råd til å betale.

Norsk Kjernekraft

I Øygarden har Norsk Kjernekraft akkurat inngått en intensjonsavtale om å kjøpe en lignende tomt, selv. Da fremstår det enda merkeligere at Heim og Aure skal bruke 15 millioner på å kjøpe tomta på Taftøyan allerede nå. Skal SMR fungere må det legges større planer, og Stortinget må på banen.

GE Hitachi SMR-anlegg. Foto: GE Hitachi