I så fall må vi sammen etablere et motspill som får bygdedyret ut av balanse snarest.

For oss som elsker fotball og har vært engasjert i barne- og ungdomsfotballen i Buvik IL over mange år har det vært et trist skue å se hvor stort frafallet har vært og hvordan ungdomsfotballen har stått for fall, både på jente- og guttesiden. Man har vært bekymret fra år til år om man har klart å stille lag, størrelse på treningsgrupper, utvikling- og hospiteringsmuligheter og det viktige sosiale arbeidet som foregår rundt et lag.

Uten et godt nok tilbud i egen bygd vil spillere forsvinne. De ungdommene som satser på idretten sin og søker utvikling tenker at det er kort vei til våre naboklubber. De som spiller fotball for gøy skifter sjelden klubb; de slutter når tilbudet ikke lenger finnes i egen bygd.

Lokalmiljøet i Buvika ønsker å se et herrelag som satser på opprykk og i den forbindelse er det også viktig å legge til rette for rekruttering av unge spillere fra egen klubb. Kanskje er det heller ikke utopi å tenke at man i fremtiden kan få opp et satsende kvinnelag? Det får man ikke hvis ungdomslagene ikke finnes. Samtidig har vi et fantastisk anlegg her i Buvika som fortjener høy aktivitet. Da-Tel Arena med nytt kunstgress og flomlys setter en utmerket ramme for trening og kamp. Uten samarbeidslagene hadde det vært lite eller ingen aktivitet på anlegget mellom barnefotballen og herrer senior. Og et anlegg uten aktivitet kan fort bli et samlingspunkt for ungdom som ikke alltid har gode hensikter.

I desember 2023 kom det endelig på plass en samarbeidsavtale mellom Buvik IL Fotball og Skaun Ballkubb som sikrer ungdom i Skaun kommune et godt tilbud innen fotball. Uten denne samarbeidsavtalen er det mulig at det ikke hadde vært en eneste ungdom mellom J13/G13 og senior som hadde spilt fotball under Buvik ILs navn, farger og sponsorer denne våren da det er meget få spillere igjen på ungdomstrinnene. Dette er en realitet bygdedyret må ta i betraktning når det finter seg gjennom bygda med sin kritiske røst. Gjennom samarbeidsavtalen kan spillerne stå som medlemmer i sine respektive klubber og likevel få et godt sportslig og sosialt tilbud.

Noe av den positive aktiviteten som har vært arrangert i samarbeidslagene i oppkjøringen til ny sesong er felles treninger med store treningsgrupper som fremmer utviklingsmuligheter for spillere på alle nivå, hospiteringsordninger, lørdagssamlinger med felles lunsj, felles kveldsmat etter treninger/treningskamper, kick-off osv. Dette er ungdommer som går sammen på Skaun ungdomsskole. I lys av at ungdomsmiljøet i Skaun kommune har hatt store utfordringer den siste tiden kan det vel ikke være noe mer positivt enn å forene og styrke ungdom gjennom idrett, sosialt felleskap og eierskap til anlegg i både Buvika og Børsa?

Det er selvfølgelig et lokalmiljøs rett til å stille spørsmål og mene noe om det som foregår i lag og foreninger. Men disse spørsmålene må rettes til riktig fora og meningsutvekslingen bør bygges på kunnskap, historikk og fremtidig utvikling. Nå må vi gi partene rom til å bygge en samarbeidsavtale som er bærekraftig for begge klubber over tid. Dette er en ny prosess for alle involverte og som naturlig nok trenger en innkjøringsfase med prøving og feiling. Dessverre er det ikke slik at Buvik IL Fotball og Skaun Ballklubb står i en unik situasjon gjennom å etablere samarbeidslag. I storbyen så vel som på landsbygda ser dette ut til å være fremtiden på grunn av stort frafall i ungdomsidretten, både for fotball og håndball. På den positive siden fører det til at flere klubber danner seg erfaring og kompetanse gjennom samarbeidsprosessen samt at fotballkretsen kan bistå som en rådgivende part.

Hvis filosofien som legges til grunn for samarbeidet er å spille hverandre gode tenker jeg at dette ene og alene er positivt for ungdommene som elsker å spille fotball i Skaun kommune og ungdomsmiljøet i kommunen for øvrig.