Man skulle ikke trodd at ST hadde vært på samme møte. (Og faktisk har jeg erfart senere at avisa ikke var tilstede! Dette er ikke bra, fordi det i artikkelen 19/3 ser ut som om det refereres fra møtet med selvopplevd penn.)

Nesten ikke et eneste innlegg eller replikk fra den nær «enstemmige» folkemengden på 90-100 mann, er referert, og det finner jeg rart.

Jeg skal derfor forsøke meg på å erindre og gjenfortelle en del synspunkter som ble fremholdt av mange aktive debatanter under det nær to timer Folkemøtet.

1: Flere innleggsholdere var bekymret for batterifabrikkens bærekraft og nytte, og tok frem eksempler fra Morrow (bilbatterifabrikk i Arendal som sliter, Freyr batterifabrikk i Mosjøen som stikker til USA med halen mellom bena dit det er enda mer subsidier enn i Norge (går det an forresten?). Før dette har Freyr mottatt 4 milliarder i garanterte lån og subsidier fra den Norske stat. Det var flere eksempler enn dette, blant annet Northvolt i Sverige. Svarene fra de to i Batteri-panelet og de ansvarlige for planene, opplevde jeg som vage og uklare.

2: Så var det flere innlegg rundt det faktum at vi ville ikke hatt behov for hverken vindmøller, batterier eller elsparekniver dersom staten ikke hadde solgt 10-15 % av vårt strømoverskudd til kontinentet, samt ønsker å elektrifisere sokkelen. I samme ånd kan det diskuteres hvor lurt det er å bevilge strøm til div bitcoinprodusenter rundt om i landet. Det er sånn vi tilsammen skaffer oss en elpriskrise. En strømpolitikk ute av styring. Alle vet at dette ikke er grønn politikk, og ikke hjelper det spor på co2 utslipp globalt.

Interesserte kan se Stray Spetalen, Trond Giske, Bjørnar Moxnes, Hogne Hognset, Jon Hustad og Kjell Erik Eilertsens debatter om disse tema på for eksepel Yotube ved Wolfgang Wee, samt Eivind Salen.

3: Gigantiske Northvolt batterifabrikk i Sverige ble omtalt. De slet med milliardunderskudd i fjor, og måtte hente inn 50 nye milliarder til i subsidier og div støtteordninger siste året. Se lenke om saken i bekymret svensk debatt her.. En oppsummering er at Nortvolt har blitt for stort til å ha råd å feile, samme hva...ifølge den svenske økonomen Cristian Sandstrøm.

4: En paneldebattant med eiendom på Ustjåren hadde et meget godt innlegg der det ble stilt spørsmål om bærekraften i et vindmølle/sol/batterikompleks. Han kom med en rekke alternative forslag som var verdt å merke seg, blant annet kjernekraft. Mange av de jeg snakket med og treffer til daglig er tilhengere av å utrede muligheten for kjernekraft. Det er bemerkelsesverdig at fler og fler man snakker med har fått troen på kjernekraft (men det nevnes knapt i politisk debatt i media.) Snedig! Nå må politikere lokalt og sentralt fatte realitetene og komme på banen i kjernekraftdebatten!

5: ST sier at de to representantene fra Batteriprosjektet parerte alle spørsmål på en grei måte. Ja, så forskjellig kan man se det. De to representantene virket anstrengte, alvorlige og omstendelige i sine svar , og gikk vel mer som katta rundt grøten. Ikke så rart kanskje med alle de gode men kritiske spørsmål som ble tatt opp. Da Solvang ble spurt hvor hun hadde tenkt å ta all strømmen fra, svarte hun «fra nettet». Dette avstedkom humring i salen, og spørsmålet døde ut med det…..

6: Lederen i naturvernforbundet Erik S Loe beskriver det som at de fleste var kritiske til batterifabrikk. De fleste er det vel om det er 51 %. Sannheten var at en taler i salen ba om en håndsopprekning. Jeg regnet 7-8 som var for, og resten ca 90 stk i mot. Ordlyden i spørsmålet var: Hvor mange håper at det ikke blir noen batterifabrikk på Ustjåren. Det ble vel nærmere 90% skulle jeg mene!

Ellers var det diskutert hvor effektive batterier er til å lagre store energi mengder i forhold til nytteverdi, ressursbruk, og ikke minst med tanke på tilgangen av lithium, kobolt mm i verden. Kjernefysiker professor Jan Blomgren fra Sverige har kalkulert at dersom man samlet alle batterier som er produsert i verden, og satte de i Sverige, så ville det vært tomt for strøm etter 2 dager…

Dette kan si litt om energitetthet og nytte av batterier for strømlagring fra vind og sol, og om de enorme resurser som skal til før strømlagring på batterier blir en faktor å regne med.

Og hva med «søpla/brukte batterier med mer»? Så langt er det ingen effektiv gjenvinning av litium ion bilbatterier i hvert fall. Verken elbiler eller vindmøller er globalt grønne i den riktige betydningen av ordet/når man regner livsløp fra produksjon til grav. Vindmøller krever enorme ressurser i form av sjeldne metaller, støp, sprengning, frakt. Lagring av utslitte propellblad, samt utallige kvadratmeter natur og fuglelik… Jeg vil kalle slike tiltak som gul politikk, ikke grønn.

På møtet ble det også etterlyst økt satsning på mer vannkraft, samt oppdatering av gamle anlegg. Det er anslått at dette kan gi oss 15-20% mer kraft, og det av reneste slaget. Rart da at staten skatter slike prosesser mye hardere enn vind.

Det er ikke riktig det nestleder i Fornybar Norge sa i ST, at beskatningsvridning er en feil påstand . Folk kan lese selv.

Til slutt nevnes at Batterifolka fikk et spørsmål om myra. Vi fikk høre at myra skulle restaureres. Det vet jeg litt om da jeg var borti det under arbeidet med Knyken golfbane. Begrepet nyttes der man allerede har punktert, dyrket og drenert myr. Prosessen består i å tette igjen dreneringen, grave over sår og grøfter, og la vannet i gjenværende myr stige igjen. Så da har man kanskje tenkt å grave opp en bra mengde myr, slippe ut en del CO2, drenere, og så lukke igjen? Det ville i såfall strekke begrepet myrresteurering til bristepunktet. Man kan tenke seg hvor miljøvennlig det er.

Min største bekymring rundt dette er dog ikke CO2, det er alt det andre som kommer med på lasset. Jeg og mange med meg på møtet, tvilte på om dette var bærekraftig.

Til slutt: Dere politikere som satt i salen, Nyhus, Bang med flere. Dere må da vel også kjenne på litt usikkerhet rundt dette, til og med bekymring også? Det var da ikke trygge, gode svar vi fikk, og det er vel ikke beroligende det som skjer med andre fullsubsidierte batterifabrikker og vindmøller i inn og utland?

Kanskje det burde vært et stort, offentlig arrangert folkemøte I Orkdal, med påfølgende folkeavstemning i saken? Jeg tror mange er enige i det.

Jeg tror dette dekket en del av det som ble sagt på møtet, men jeg ber gjerne om hjelp fra flere som var der, fordi det var mange og gode innlegg, og mange hadde spørsmål og innvendinger som enten ikke ble besvart, eller var dårlig besvart.

Mvh

Jørn Bjørnaas, Meldal.