Trøndelag Handel & Kontor mener alle må sikres en pensjon å leve av, også de som må ta ut tidligpensjon.

Stortingets pensjonsforlik om å heve pensjonsalderen vil ramme veldig mange av HKs medlemmer.

Mange har et langt yrkesliv bak seg når de fyller 62 år. Allerede med dagens pensjonssystem må de som trenger å ta ut pensjon før fylte 67 år selv betale med en lavere utbetalt pensjon.

Hvis pensjonsalderen skal økes ytterligere, blir et allerede urettferdig system enda mer urettferdig.

Selv om gjennomsnittlig levealder øker, gjelder det ikke for alle. Ifølge folkehelserapporten er det forskjeller i levealder på bakgrunn av økonomi, helse og utdanning. Jo bedre økonomi, helse og utdanning, jo høyere forventet levealder.

Flere kan bli uføre som følge av at de ikke har helse til å jobbe enda lengre.

Uføre må sikres opptjening av alderspensjon fram til pensjonsalder, og full skjerming mot levealdersjusteringen.

Trøndelag HK sier nei til heving av pensjonsalder. Vi krever en pensjon å leve av, også for de som må gå av tidlig.

Et sliter-tillegg som blir livsvarig kan virke som en forbedring, men når årskullet 1993 må jobbe til de er 70 blir innslaget for sliter-ordningen 65 år. Alternativet er uføretrygd som igjen gir tap av AFP og mindre pensjon.

Dette løser ikke problemet for de som jobber i fysisk utsatte yrker og knapt klarer å stå i jobb frem til 62 år i dag.