Jeg skriver dette mens møtet med Statsforvalteren sannsynligvis foregår. Meklingsmøte ang. de tre gjenstående innspillene i Ustmarka. Batterifabrikken har de allerede fått skreket til seg, politikerne i kommunestyret. At et brysomt, lite innspill med signeringskampanje snek seg inn, hadde ikke noen innvirkning på de som følte seg mye smartere da de havnet i kommunestyret.

Det er inntrykket jeg får når jeg tenker etter svar fra enkelte, ang. underskriftskampanjen og «ja eller nei til natur.» For det var visst ikke så enkelt, har jeg fått vite, at det var ja eller nei. Sitat fra mitt eget parti: «… jeg mener ikke at folkeavstemming nødvendigvis er en god og demokratisk måte å avgjøre et komplekst og stort spørsmål på….» Så er det altså slik at vi velgere, vi er for dumme til å forstå hva som skal gjøres med Ustmarka og hvorfor det er så utrolig viktig å drepe naturen og miste alt på 6600 mål.

Natursorg, det skjønner jeg. Altfor godt. Det skjønner tydeligvis ikke de i kommunestyret. Jeg skjønner også viktigheten av natur – og det gjør langt flere enn de som sto på lista med signaturen sin, også. For det har vært mange henvendelser i etterkant, fra folk som ikke hadde fått med seg den kampanjen, eller sluttdatoen for når den måtte leveres. Mange dumme mennesker, som ikke skjønner at det er mer komplisert enn å hindre mer naturnedbygging. Ja eller nei til naturbevaring … ja eller nei til å voldta Ustmarka … Å gjemme seg bak at de kun har stemt ja til den minste løsninga, holder ikke. Alle vet at de kommer til å få spre seg der oppe som en kreftsvulst, når de først har fått sette seg fast et sted.

I 2011 ble det lagt ut en artikkel hos Universitetet i Oslo, fra Institutt for Biovitenskap. Sist oppdatert i 2023, så det er ganske ferske tall. Her kan vi lese at jordas biomasse – du og jeg og dyrene i fjøs og binge og skog og mark og luft og vann – er 100 %. Men bare 4 % av denne massen, er viltliv. FIRE prosent av alt som kryper og går på jorda. https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/b/biomasse.html

Vi er mange i Orkland som ikke ønsker å se at kommunepolitikerne greier å utrydde enda mer av viltliv på jorda, så vi nå kanskje begynner å nå 3 % viltliv og 37 % mennesker. For pr i dag er vi 36 % og resten av prosentene, de befinner seg i fjøs og binge.

Hva i helvete driver vi med? Det hjelper da ikke å sette en løgn på et partiprogram for å la velgerne tro at man er imot nedbygging av natur, for deretter å ta en svingom med mørke makter for å beholde plassen i kommunestyret! Jeg er kanskje dum som ikke skjønner kompleksiteten i den nedbygginga dere har planlagt, men jeg skjønner i det minst at det aldri er lurt å lyve til velgerne. Det ser vi at Sp erfarer på partibarometrene nå.

Å fortrenge de skapningene som bor i Ustmarka, vil føre til at samme antall ikke bare er fortrengt – de er borte. Utviska fra jordens overflate. Kanskje avisa ST kunne kontaktet en zoolog og fått en uttalelse om akkurat denne natureffekten, og hva dere i kommunestyret er i ferd med å ramponere, ødelegge, foruten den natursorgen dere påfører oss som blør i sjel og hjerte over hva dere stjeler fra oss nå. Petter Bøckman har jeg allerede vært i kontakt med. Jeg håper avisa tar oppfordringen.

Jeg er kanskje dum, i godt selskap med alle som signerte og ønsket å signere. Men jeg er i det minste ikke så dum som kommunepolitikerne som stemte blankt nei til avstemning om å bevare natur eller ikke. For det skulle ikke være vanskelig for dere som er så smarte i kommunestyret, å arrangere en folkeavstemning som dekker det dere mener er så komplekst, slik at vi som er for dumme til å forstå det, skjønner hva vi stemmer over.

Da hadde det vært demokrati. Men vi er vel for dumme til å forstå demokrati også. Men dere tør ikke, dét er jeg i det minste smart nok til å begripe. Og mens kommunestyret går rundt og er smarte og vi velgere går rundt og er dumme, ødelegges og ramponeres og massakreres mer natur, slik at Orkland snart havner på 12. plass på skammens liste over kommuner som nedbygger areal i Norge.

Når en ser det tallet, vet i hvert fall jeg hvem som er de dumme i dala. Det er bare så synd at dumhet har evnen og makta til å ødelegge natur …

TILLEGG etter å ha lest resultatet etter møtet:

«Kommunedirektør Kristin Wangen minner om at Norsk industriutviklings prosjekt er for omfattende til at det får plass på BI1.

– Dette er krevende, for Elinor Batteries ønsker å etablere to fabrikker med to produksjonslinjer på hver. Det blir det ikke plass for innenfor område BI1. Og det blir i hvert fall ikke plass til industrien man ser for seg i tilknytning til batteriproduksjonen

Si meg – var ikke området kommunestyret stemte ja til, for ÉN batterifabrikk?! Jeg har før skrevet om de partiene som ga lillefingeren, og nå får de altså arma allerede røska av??? Hvem er det som lurer hvem her, egentlig? Mens naturen taper maksimalt, og ordføreren nekter å svare på denne: https://www.avisa-st.no/debatt/i/kwWXm6/spoersmaalet-de-ikke-vil-svare-paa-angaaende-ustmarka

«Det som er den store utfordringa, er at ønsket om å ivareta natur kolliderer med det nasjonale ønsket om å satse på grønn industri. Det er tydelig at Statsforvalteren mangler en veileder for å se denne helheten…» Nå har jeg allerede skjønt at kommunestyret mener at vi som signerte underskriftskampanjen er for dumme til å forstå kompleksiteten i dette (mitt partis egne ord), så mener nå altså ordføreren at Statsforvalteren er like dum som oss som ikke vil ha naturen ødelagt pga. batterifabrikk? Er det kanskje ikke slik at det faktisk er ordføreren og kommunestyret som ikke ser dette tydelig nok?