Dette vil være svært negativt for både befolkningen og næringslivet i fylket, som vil kunne bli rammet av økte strømpriser og strømmangel. Fremskrittspartiet mener derfor Trøndelag må satse på det som av både EUs vitenskapspanel og FNs UNECE er ansett som den tryggeste energikilden, nemlig kjernekraft.

Vårt naboland, Sverige, har hatt kjernekraft som et viktig energikilde i mange år allerede. Det samme har land som Frankrike og Storbritannia. Fremskrittspartiet mener at også Norge, med all kompetansen som vi har innen teknologiutvikling og sikkerhetstenkning, bør satse på kjernekraft for å få nok strøm til å utvikle både næringslivet og sikre stabil strømtilgang til fylkets husholdninger i fremtiden.

Kjernekraft er ikke bare en trygg energikilde, det er også en forutsigbar energikilde. For mens solceller gir energi ved sol, og vindmøller gir energi når det blåser, gir kjernekraftverk energi uavhengig av værforholdene i fylket. Trøndelag er avhengig av forutsigbare energikilder i fremtiden - Trøndelag trenger derfor kjernekraft.