På torsdagens kommunestyremøte i Heim stilte NHO, LO og Wacker for å overtale politikerne til å bygge ut vindkraft. Nye ovner og CO₂-rensing krever mer strøm, og for å bevare lokale arbeidsplasser mente de tre representantene at det er behov for mer lokal strøm.

Problemet er bare dimensjonene på det de etterspør. For Wacker Holla har behov for 6,1 TWh strøm i 2034. Det tilsvarer over 400 vindmøller. På Geitfjellet i Snillfjorden står det 43 vindmøller. Vi må altså bygge 10 slike vindparker i Heim for å dekke behovet deres.

Dyrt

Da er det bedre med atomkraft, mener mange, og Heim skal ha kjøreplana klar til neste kommunestyremøte. Men problemet er prisen. Strøm fra små modulære reaktorer koster mellom 117 og 211 øre pr. kWh. Det har ikke norske bedrifter råd til å betale. Og Wacker Holla trenger minst to 300 MW SMR-anlegg for å få nok strøm.

Samtidig bygger regjeringa ut flytende havvind til 300 øre pr. kWh. Hvem skal kjøpe den? Det kunne ikke representantene fra NHO og LO svare på, og daglig leder i Wacker Holla sa klart fra at det ble for kostbart.

Billig

Norsk næringsliv er vant til vannkraft til 12 øre pr. kWh, og derfor fronter de nå vindkraft på land som koster 41 øre pr. kWh. Det er det eneste de har råd til. Og dermed vedtok kommunestyret framdriftsplana for vindkraft i møtet, ført i pennen av ordføreren selv, uten å vente på en samlet vurdering av hvilke andre alternativer som finnes.

For det finnes bedre løsninger. Privathusholdningene bruker 46 TWh i året, og denne strømmen kan enkelt frigjøres til industrien. Til 12 øre pr. kWh. EU har allerede vedtatt at alle hus skal etterisoleres, så i stedet for å bruke 50 milliarder på å elektrifisere sokkelen, bør regjeringen bruke pengene på ENØK, solceller på taket, batteri i kjelleren og varmepumpe på veggen. Dette gir kortreist strøm uten overføringslinjer eller nedbygging av naturen, og vi skal bruke den selv, så den kan koste hva den vil.

Gjør vi det, har vi tid til å vente på svar på hvordan dyr strøm fra atomkraft og flytende havvind skal redde norsk industri, uten konkurransefortrinnet den billige vannkrafta har gitt oss.

Se opptaket av Heim kommunestyre 07.03.2024 her: https://heim.kommunetv.no/archive/168?caseId=9229