Mandag 26. januar ble det sendt et innslag på NRK Nyheter angående mangel på lærlinger i varehandelen og særlig dagligvaren.

Da er det et paradoks at denne bransjen utlyser og ansetter færre og færre i 100 %-stillinger.

Lærlingene har en hel stilling i læretiden, men blir ofte satt ned i deltid etter endt utdanning, eller enda verre – kun på tilkalling.

Bedriftene argumenterer med at de blir for dyre med fagbrevtillegget.

Bransjen må gå i seg selv, og være ærlige om at dette er virkeligheten, og fortelle om følgene dette vil få for lønn, pensjon og muligheten til å være økonomisk uavhengig.

Før de etterlyser flere lærlinger til dagligvare, må det gjøres en real opprydning i bransjen!

Kjennskap til det nye lovverket som kom på plass 1. januar 2023, om at arbeidsgiver skal dokumentere og diskutere behovet for å ansette i deltid, må på plass.

Elever ved Salgsfaget på videregående må få kjennskap til dette, og Utdanningsdirektoratet må få dette inn i pensum, sammen med den norske modellen og trepartssamarbeidet.

Før bransjen etterlyser flere med utdanning inn i denne bransjen, må de faktisk ansatte dem i stillinger som er mulige å leve av!