Årsaken til min skepsis til dette prosjektet er av flere årsaker, ikke bare av naturhensyn, selv om det veier tungt.

Er vi som kommune rigget for et slikt gigaprosjekt? Jeg føler debatten så langt har vært selve utbyggingen i Ustmarka, men hva med lokalmiljøet? Er vi klar for en slik storsatsning med det antall arbeidsplasser som vi er blitt forespeilet fra utbygger? Personlig tror jeg ikke det.

I de siste årene har vi fått rundt tusen nye arbeidsplasser i nedre del av dalføret, og det merkes både i trafikkbildet, barnehager og ikke minst på skolene på Orkanger. Det er lang ventetid for ungdommen vår til helsesykepleier, og det er høy belastning på de psykiatriske tjenestene i kommunen.

Statistikken som politistasjonssjef Haugan la frem ved siste kommunestyre når det gjelder bruk av ulovlige rusmidler og kriminalitet var lite lystig lesning. Vi som kommune har dessverre en stor utfordring framfor oss.

De som bor på Ustjåren har kjempet for en ny Ustjårvei lenge… alt for lenge. Det er på høy tid de får den realisert. Og en ny vei må på plass før en eventuell utbygging.

Fredag 22. mars ble nasjonal transportplan presentert, uten at en sårt tiltrengt oppgradering av riksvei 710 mellom Orkanger og Valset, eller en ny trase for E39's kryssing av dalen ble nevnt med ett ord.

Orkland kommune har per dags dato ca kr. 2,5 mrd (2500 millioner) i gjeld, det er rundt kr. 130.000,- pr. orklending, og i løpet av 2023 økte kommunens gjeld med ytterligere 180 mill.

Vi har nye store prosjekter på blokka, blant annet nytt sykehjem på Orkanger som er kostnadsberegnet til rundt 1 mrd.

Jeg mener vi som kommune har nok utfordringer for fremtiden uten at vi skal involvere oss i et gigaprosjekt på Ustjårsmarka.

Når det gjelder areal for etableringer så har kommunen flere områder som kan tilbys. Vi trenger ikke tenke «så stort»