Det er ingen tvil om at veien Fv. 6432 til Holla er svært viktig for trafikksikkerheten i Heim kommune. Én ting er i hvert fall sikkert, og det er at bedriften Wacker ikke er veiutbygger, noe fylket er. Full støtte til Hollasjefen Ola Rognskog.

Karin Bjørkhaug fra KrF har rett i én ting og det er at fylkeskommunen sliter med økonomien med et tidligere flertall som ikke satset på fylkesveiene, men fylkeskommunen har fremdeles mulighet til tiltak som kan bedre situasjonen uten å love for mye i dette innlegget. Beboerne er tross alt bekymret for strekningen mellom Kyrksæterøra og smelteverket, noe vi forstår godt.

Stiklestad-plattformen som H, Sp, Pp, Frp, MDG, og V står bak, slår fast at trafikksikkerhet og god fremkommelighet på våre fylkesveger er svært viktig, og viktige næringsveger i Trøndelag skal gis en høy prioritet.

Det skal være en satsning på fylkesveiene gjennom en tydelig prioritering gjennom hele valgperioden. Fylkeskommunen skal være en pådriver for bedre vei og kollektivløsninger, og trafikksikkerhet og god fremkommelighet på våre fylkesveger er det som betyr mest.

Budsjettforslaget fra de som stod bak Stiklestad-plattformen ble dessverre nedstemt i desember 2023 i budsjettet for 2024 av bl.a. KrF og våre påplusseringer på fylkesveger ble strøket.

Nå har heldigvis de blågrønne partiene flertall og vi har da mulighet til å iverksette en rekke tiltak på fylkesveiene i Trøndelag iht. Stiklestad-plattformen ettersom rammene økes av dette flertallet.