Det er imponerende å ha funnet husrom for alle til nå. Heim kommune har bosatt mange og vil nå bygge utleieenheter. Naturlig nok begynner å bli vanskelig å finne ledige boliger.

Det er allerede vedtatt utbygging av to utleieenheter i kommunen. En 6-mannsbolig på Liabø og en 8-mannsbolig på Kyrksæterøra. Flyktningene er pr definisjon under kollektiv beskyttelse på grunn av krigen i Ukraina. Vi vet ikke hvor lenge og hvor mange som blir på permanent basis.

Denne usikkerheten gjør at vi også må tenke på alternativ bruk av utleieenheter i fremtiden. Deler av disse leilighetskompleksene kan benyttes som boliger til eldre som ønsker mindre hus og hage. Det er vel og bra siden vi ser tendensen til at flere eldre gjør nettopp det allerede i dag.

Det er også regulert til 100 boliger på Wesselekra i sentrum på Kyrksæterøra, hvor lokale entreprenører er i full gang med byggetrinn 1. Det vi ser i sum er at boligbygging foregår i sentrum men dessverre er det fraværende i grendene. I grendene er det ikke lokale entreprenører som satser på utleiemarkedet. Det er større risiko og beliggenhet gjør at man ikke kan forvente den samme verdistigninga på bolig som man oppnår i sentrum. Dette resulterer i ei sentralisering innad i kommunen.

«Ta hele kommunen i bruk,» er budskapet i Marte Halvorsens innlegg. Foto: Privat

Det er et behov fra ungdommen at de ønsker muligheten til å leie også i grendene. De har behov for en bopel midlertidig mens de er under utdanning og evt praksisperioder/lærlingeløp. Etter utdanning kan det være usikkert hvor en kan bygge eget hus, avhengig av hvor en får jobb. Ofte starter man opp i et vikariat og må avvente avgjørelsen om hvor man vil bosette seg permanent. I tidligere Halsa kommune ble det satt opp tre tomannsboliger med mulighet for å leie. De ble fordelt på Halsanaustan, Valsøyfjord og Liabø. Boligene har vært i kontinuerlig bruk og konklusjonen er at det var et åpenbart behov.

Bosatte skal også benytte kommunens tjenestetilbud som barnehage og skole. I dag er det sprengt kapasitet i barnehagene i sentrum men ledig kapasitet i grendene. Sodin skole har mangel på rom. Ved å bosette flyktninger i grendene får vi også utnyttet kapasiteten vi tross alt har. På grunn av usikkerheten om hvor mange flyktninger som blir i kommunen på sikt vil det være svært uheldig om vi bygger opp en overkapasitet i sentrum som på sikt kan fordyre driften av både barnehage og skole.

Innen næringslivet har vi også behov for midlertidige boliger. En del arbeidsplasser har innleid arbeidskraft. Med knapphet på boligmarkedet kan det ramme bedrifter slik at de ikke får den arbeidskraften de trenger og det kan få uheldige konsekvenser.

I samfunnsplana til Heim kommune under punkt 7, Boliger står det: « I Heim kommune skal det til enhver tid være et variert botilbud i hele kommunen». For å oppnå målet om variert botilbud i hele kommune må vi som kommune ta grep. Vi har kommunale tomter i de fleste grendene. Det blir opp til oss å utnytte mulighetene vi har. Med flyktningestrømmen og boligbehov av den grunn har vi mulighet til å bidra til et variert botilbud også i grendene.