Forslag vedtatt med applaus: - Positivt med tanke på inkludering og rekruttering