Vi må tilrettelegge for nye generasjoner og et levende landbruk