Debatt

Kyrksæterøra - sentrum i nye Heim kommune

Når Heim kommune blir en realitet 01.01.2020 er det med Kyrksæterøra som kommunesenter.

Kyrksæterøra er i dag det største tettstedet mellom byene Orkanger og Kristiansund.. 

Morten Opsahl. 

Thomas Folgerø. 

ST-debatt

Kyrksæterøra har siden gammel tid vært et viktig handelssted, og da særlig for befolkningen nord på Nordmøre og sør i Trøndelag. Det er som kjent dette området som blir til Heim kommune om noen måneder.

Kyrksæterøra er i dag det største tettstedet mellom byene Orkanger og Kristiansund. Tettstedet har et variert næringsliv bestående av både private og offentlige aktører. Heimlista mener det blir viktig å videreutvikle Kyrksæterøra som tettsted og ikke minst ta vare på det servicetilbudet vi har i dag. For at et regionsenter skal ha den nødvendige tyngden og tiltrekningskraften er det viktig med tilstedeværelse av viktige samfunnsaktører som NAV, politi og videregående skole. Disse er representert på Kyrksæterøra i dag. Det er på ingen måte selvsagt at Kyrksæterøra vil beholde disse aktørene. Vi har i den senere tid sett en sentraliseringstrend som har ført til at sentrale samfunnsaktører legger ned virksomheten på mindre plasser til fordel for byene. Et eksempel er Skatteetaten som tidligere var tilstede på Kyrksæterøra, men som hemnværingene nå må til Orkdal for å treffe.

Kyrksæterøra har tidligere blitt definert som et regionsenter i den sørvestlige delen av Sør-Trøndelag. Heimlista mener det er viktig at Kyrksæterøra, som nå blir administrativt senter i den nye kommunen, beholder sin posisjon som det naturlige handelssenteret i regionen. Vi må ta mål av oss å videreutvikle Kyrksæterøra innen næringsutvikling, handel og servicetilbud.

Som et ledd i å skape et funksjonelt sentrum i den nye kommunen er det viktig få på plass gode offentlige transportløsninger som binder Kyrksæterøra som sentrum sammen med resten av Heim kommune. Heimlista vil jobbe for å få på plass akseptable transportløsninger i den nye kommunen.

Et sterkt Kyrksæterøra vil komme hele Heim kommune til gode!