Debatt

Tåkelegging av Frps ansvar

Statens vegvesen er bedt av Samferdselsdepartementet om å spare rundt 300 millioner kroner på trafikant- og kjøretøyområdet.

Orkdal trafikkstasjon er foreslått lagt ned 

ST-debatt

Innafor dette området er det ikke så mange flere muligheter for slike innsparinger enn å redusere antallet trafikkstasjoner kraftig. Det veit sjølsagt de som har lagt fram dette for Statens vegvesen, som derfor har foreslått å legge ned trafikkstasjoner.

At dette gjør vondt for lokale representanter for Frp som skal forsvare sin egen statsråd i Samferdselsdepartementet, er det lett å forstå. Men at stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad og ordførerkandidat Helge Ringli skal rette skytset mot SV med beskyldning om «løgn og skremselspropaganda», er bare tåkelegging.


 

Dersom Frp-statsråden hadde villet, kunne han ha sagt ifra om at det er uaktuelt å legge ned trafikkstasjoner i Trøndelag og utenfor de største byene. Men han sier bare at det skal bli vurdert, slik at det nå er innbitt kamp mot nedlegging i en rekke distriktskommuner, deriblant Orkdal. De som kjemper hardest, klarer kanskje å beholde trafikkstasjonen i sin kommune.

Hadde ikke Frps samferdselsminister krevd budsjettinnstramminger i Vegvesenet, ville ikke spørsmålet om nedlegging kommet opp.

I sitt innlegg i ST 5. september bruker Helge Ringli og Sivert Bjørnstad samferdselsministerens argumentasjon om nettbaserte løsninger til delvis å forsvare innstramminger. Om de har behov for å få det med testkje: En venn av meg møtte opp på trafikkstasjonen 15 minutt etter åpningstid i midten av juni for ei tjeneste som ikke kunne bli løst på nett. Da gikk han plass nr 25 i køa. Da han var ferdig, var det 34 i kø bak han.

Dette blir ikke noe bedre når alle i køa denne dagen må reise til Trondheim neste gang de har et æren til Vegstasjonen.

Dagens regjering har gitt store skattelettelser til de rikeste. Da blir det mindre å fordele på staten til statlige tjenester. Forslaget om nedleggelse av en rekke vegtrafikkstasjoner er nettopp et eksempel på det.