Debatt

Fleip eller fakta om varaordførerlønnen

«Det går rykter på byen, Karl Johan», sang Nora Brockstedt først på 1960-tallet. Nå er vi i gang igjen.

Torstein Larsen er gruppeleder for Pensjonistpartiet Orkland. 

ST-debatt

Det går «rykter på byen» at en 100 % stilling til varaordføreren i Orkland var bestemt for lenge siden. Bestem av hvem? Ikke av flertallsgrupperingen i Orkdal. For meg har dette vært ukjent bortsett fra noen diffuse rykter.

Når jeg sier at dette er ukjent for meg, da får jeg vite at «AP har visst om dette lenge og at dette ikke kom som noen overraskelse på dem.

Unnskyld meg, jeg har også tidligere hørt rykter, men rykter er ikke noe man kan forholde seg til. Men likevel, jeg har flere ganger nevnt dette for ordfører Bang. Sist vi snakket om dette sa jeg at en 100 % stilling som varaordfører ikke ville bli akseptert blant folk, og at det ikke var rett i en tid da det kanskje må skjæres med på både pleiefaktor i helseinstitusjonene og på lærertetthet i enkelte deler av kommunen sett i forhold situasjonen i dag.

Nå vel. Den nye flertallgrupperingen Ap/Sp og den enslige representanten fra Krf, har bestemt seg. Og da blir det slik, uansett.

Jeg hører og leser at det vises til vedtak i Fellesnemda i november. Det er rett at vi fattet vedtak der. Der vedtok vi Handlingsplan for 2020 -2022. Der står det på side 36: Godtgjøringen er ikke avklart. Det er også gjort diverse beregninger bl.a angående varaordførerposten, men det konkluderes med at en grundigere beregning vil bli gjort når godtgjøringsordningen for Orkland er klar.

Det som er vedtatt er hovedutvalgsstrukturen med fem hovedutvalg og antallet representanter i dem. Og ikke en 100 % varaordførerstilling..

Når jeg på bakgrunn av et avisintervju får høre at jeg ikke har fulgt med i timen og ikke fått med meg at dette med 100% varaordfører er vedtatt, da protesterer jeg.

Ordfører Oddbjørn Bang er nok mer presis når han forsøker å klargjøre den ekstravagante stillings økningen til varaordføreren. Han sier til avisa: «Det er nedsatt et arbeidsutvalg, bestående av dagens fire ordførere, som gjennomgår godtgjørelsesreglementet for den nye kommunen. Der ble det før ferien enighet om at det skal være varaordfører i 100 prosent stilling med 80 prosent av ordførers lønn. Denne saken legges fram for politisk behandling i høst».

I hvilken protokoll kan vi lese det vedtaket som de fire ordførerne har kommet til enighet om før ferien? Dette burde folk fått vite før de gikk til valg. Jeg var ikke kjent med det. Og flere med meg, kanskje med unntak av Ap.

Egentlig er det dødfødt for meg å diskutere dette. Det nye flertallet har bestemt seg. Og dette vil vi nok bli godt vant med de neste fire årene. Men å bruke ca. en halv million på å øke stillingen til varaordføreren er galt, mener jeg. Dissen midlene hadde gitt mer effekt hvis de hadde tilfalt helse eller skole.

Som et lite apropos til temaet leser jeg i Kommunal Rapport at ingen av de sammenslåtte kommunene har varaordfører i mer enn 50% stilling. Larvikordfører Rune Høiseth fra Ap mener at 50 % holder. Men nå slår nye Sunnfjord kommune under mye ståhei til med en 100% stilling til 950.000 i året. Og hvis det som Bang sier at ordførergruppen har kommet frem til blir realitet, så vil det si at Are Hilstad skal heve en lønn på 790.400 i året for å være varaordfører. Hadde dette vært et spørsmål i programmet «Fleip fakta», da hadde jeg svart fleip.

Torstein Larsen

Gruppeleder Pensjonistpartiet Orkland