Debatt

Kokelimunkepolitikk i Orkland kommune

Som listekandidat for Pensjonistpartiet i Orkland kommune vil jeg med dette takke alle som valgte vår liste i forbindelse med kommunevalget i år.

Asle Birger Bjørgen var listekandidat for Pensjonistpartiet ved valget. 

ST-debatt

Vi lover å være vaktbikkje gjennom hele perioden og ber folk ta kontakt dersom den enkelte har noe på hjertet.

Personlig har jeg drevet med politisk arbeide siden 1963, med over 20 års erfaring som representant i Trondheim Bystyre og en periode i Meldal kommunestyre påberoper jeg meg en smule erfaring. Ut fra det jeg nå vil sette søkelyset på er det som skjedde etter valget i Orkland kommune. En gang tidligere har jeg opplevd tilsvarende kokelimunke etter et valg, det var i Trondheim kommune i 1987. Jeg er på ingen måte sur for det som har skjedd, men tillater meg å si at jeg er skuffet over personer jeg gjennom mange år har hatt stor tiltro til. Under et møte på Løkken, arrangert av Bergmannsforum, lenge før valgkampen startet, der ordførerkandidatene Bang og Hilstad fikk presentere seg og det de sto for, avsluttet jeg med å ønske kandidatene lykke til med valget og la til at jeg ikke ville bli særlig forundret om endelig resultat ville bli at en av de to ble ordfører og den andre varaordfører. Begge ristet på hodet til dette. Jeg har gjennom sommeren gjentatt mine antagelser og det viser seg at slik vil det bli.

Det er inngått en organisasjonsmessig valgteknisk og politisk avtale mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet med haleheng av Kristelig Folkeparti. Gjennom hele valgkampperioden har herr Bang bedyret overfor sine tidligere samarbeidsparter at de skulle holde sammen videre dersom valgresultatet gjorde det mulig. Valgresultatet ble slik at det var mulig. Og Bang har gjennom flere telefonsamtaler stått ved dette også etter valget inntil han sendte ut en melding over telefonen om at det var inngått avtale mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dette er opplysninger jeg har fått av lederen i Pensjonistpartiet i Orkland, Torstein Larsen, og jeg finner ingen grunn til å betvile sannheten i dette. Dette skuffer meg, og det skuffer meg særlig stort å høre at partene lang tid før valget var enige om at en del «problemområder» i forbindelse med organiseringen av Orkland kommune ikke skulle blandes inn i valgkampen. Det var tema som sykehjemsplasser, legekontorer, hvordan kabalen skal legges i forhold til overtallige ansatte i kommunen og så videre. Dette er fulgt lojalt av partene. Og jeg må bare erkjenne at ordfører Bang, som jeg har holdt for å være en solid og pålitelig person, har endret farge i mine øyne, og har falt langt nede på min skala. Som vararepresentant til kommunestyret gleder jeg meg til en gang å kunne møte i kommunestyret og si mere om dette fra talerstolen.

Den politiske delen av avtalen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det særlig grunn til å belyse nærmere. Den delen som omtaler at varaordføreren skal være på heltid. Det finnes sikkert mange årsaker til dette, men det kan være grunn til å anta at dette er «kameraderi». Dersom det finnes snev av dette i avtalen er det en grov form for korrupsjon. Jeg sier dette for det er helt klart at kameraderi/korrupsjon er betraktet som meget alvorlig og ulovlig i Norge. Dette spørsmålet bør belyses av Fylkesmannen i Trøndelag, gjennom en juridisk betenkning. Det finnes ikke noe politisk vedtak på dette tidspunkt som gir hjemmel for varaordfører på heltid.

Jeg skal senere komme tilbake til temaer jeg har nevnt ovenfor, sykehjemsplasser, legekontorer, overtallige kommunalt ansatte og så videre. Det er nå hverdagen og de tøffe temaene må belyses dersom intensjonen om kommunesammenslåingen skal oppnås, nemlig å spare penger.

Jeg skal avslutte med ett veddemål, i løpet av valgperioden vil det bli vedtatt eiendomsskatt på hus og hytter i Orkland kommune, sannsynligvis fra 2022.

Lit på at vi skal følge med i fortsettelsen og vil ikke akseptere at vedtak blir gjør i «lukkede rom».