Vindkraft i Orkland

Illustrasjonsfoto 

ST-debatt

Adresseavisen hadde en interessant artikkel om vindkraft i Midt-Norge på torsdag. De fleste kommuner sier et klart Nei til vindkraft. Denne kraftige motstanden mot vindkraft over hele landet må i stor grad krediteres Frøya. Da det stormet som verst på Frøya, spurte styreformann i Trønderenergi, Per Kristian Skjærvik, samtlige av de kommuner som eier Trønderenergi om de var for utbygging av vindkraft og samtlige svarte JA. Også vår ordfører i Meldal hadde ingen åpenbare betenkeligheter; kanskje av angst for ikke å si styreformannen imot (?).

Hvordan han stiller seg til en utbygging på Grefstadfjellet, er uklart! I den nevnte artikkelen i Adresseavisen kommer det frem at vår fremtidige kommune Orkland pt ikke vil uttale seg. Mye tyder på at Orkland heller mot et Nei. Fellesnemnda uttaler at «kommunen allerede har tatt et betydelig ansvar for utbyggingen av vindkraft med Geitfjellet og Remmafjellet.» «Et betydelig ansvar»! Et ansvar for hva? Nedbygging av fjellheimen i Orkland er et tvilsomt ansvarsanliggende! Tenker de på energiforsyningen og grønn energi, har de ikke lest leksa si! Vi får håpe at den kunnskapstilførselen som Frøya-aksjonen brakte for saken, når frem til politikerne i Orkland!

Ola Blokkum