«Feilaktige påstander om min holdning til vindkraftutbygging»

Vedrørende vindkraft i Orkland

Are Hilstad er ordfører i Meldal og leder for Fellesnemnd Orkland. 

Skjermdump fra Adresseavisens oppsummering av kommunenes høringsuttalelser. 

ST-debatt

I et innlegg i lokalavisa 24.09 serverer Ola Blokkum feilaktige påstander om min holdning til vindkraftutbygging. Blokkum viser til et oppslag i Adressa den 19. september, der de har forsøkt å oppsummere de ulike kommunenes høringsuttalelser til NVE sin rammeplan for ny vindkraft i Norge. Blokkum påstår i sitt innlegg at «Orkland pt ikke vil uttale seg», noe som beviselig er feil. Går en til Adressa sin sak så kommer det tydelig fram i deres gjengivelse, der det står «NEI» i store røde bokstaver på hva Orkland har vedtatt, i likhet med de aller fleste kommuner i Trøndelag. Det må mye vrang vilje til for å oppfatte «NEI» som uklart i Meldal/Orkland, mens han samtidig sier det samme «nei’et» er klart svar for de andre kommunene.

Blokkum påstar også at det er uklart hvordan jeg stiller meg til en vindkraftutbygging på Grefstadfjellet. Det er ganske urovekkende at slike påstander kan slenges ut, all den tid Meldal kommunestyre har avgitt en tydelig høringsuttalelse (enstemmig), og da også Fellesnemnda i Orkland. Videre kan jeg vise til flere store oppslag i lokalavisa i vår der jeg er sitert på at det er uaktuelt med slik utbygging i Meldal. Orkland Ap har også et klart vedtak som går imot ytterligere utbygging i Orkland.